ทัวร์พม่า


TKONE GLOBAL แนะนำทัวร์พม่าหลายเส้นทางหลายสถานที่เที่ยว อาทิ ย่างกุ้ง สิเรียม มัณฑะเลย์ พุกาม อินเล // เจดีย์โบตาทาวน์ พระเทพทันใจ เทพกระซิบ พระนอนตาหวาน พระมหาเจดีย์ชเวดากอง เจดีย์ชเวมอดอร์ พระธาตุอินทร์แขวน เจดีย์ไจ๊ปุ่น พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว พระราชวังบุเรงนอง พระเจดีย์ชเวสิกอง พระราชวังมัณฑะเลย์ พระมหามัยมุนี สะพานไม้อูเบ็ง // ตลาดสก๊อต หากสนใจไปทัวร์พม่าติดต่อได้ที่ TKONE TOUR Tel 02-525-9599

MYMPV09-FD ทัวร์พม่า 1 วัน ไหว้พระ 5 วัด (MAY-SEP19)


พ.ค.
22 / 29
มิ.ย.
5 / 6 / 12 / 13 / 19 / 20 / 26 / 27
ก.ค.
2 / 4 / 10 / 11 / 18 / 24 / 25 / 31
ส.ค.
1 / 7 / 8 / 14 / 15 / 21 / 22 / 28 / 29
ก.ย.
4 / 5 / 11 / 12 / 18 / 19 / 25 / 26
ดูทั้งหมด

1 วัน
 ฿3,499

MYMDKC01-FD ทัวร์พม่า HASHTAG MYANMAR 1 DAY (MAY-OCT19)


พ.ค.
16 / 30
มิ.ย.
6 / 20
ก.ค.
25
ส.ค.
15 / 29
ก.ย.
5 / 26
ต.ค.
3 / 24
ดูทั้งหมด

1 วัน
 ฿4,499