article
article
article

กวางเจาแฟร์

งานกวางเจาแฟร์ หรือ กวางโจวเทรดแฟร์ มีชื่อเรียกเต็มๆว่า Chinese Import and Export Commodities หรือ Guangzhou Fair ซึ่งจะเป็นงานแสดงสินค้าในตัวเมืองกวางเจานั้่นเอง งานกวางเจาแฟร์ ถูกจัดขึ้นโดยกรมการค้าต่างประเทศ ของรัฐบาลจีน เป็นการแสดงสินค้าการส่งออก สินค้านำเข้าที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีน และอาจจะใหญ่ที่สุดในเอเชียเลยก็ว่าได้

กวางเจาแฟร์

2019-01-04 15:19:28   |   Read more

article

เมืองน่าเที่ยวในประเทศจีน

แนะนำเมืองน่าเที่ยวในประเทศจีน ประเทศจีน มีชื่ออย่างเป็นทางการว่า สาธารณรัฐประชาชนจีน มีเมืองหลวงอยู่ที่กรุงปักกิ่ง ประเทศจีนแบ่งการปกครองออกเป็น 22 มณฑล (ไม่รวมพื้นที่พิพาทไต้หวัน

2019-01-04 15:19:28   |   Read more

article