ประเทศ, เมือง, สถานที่ท่องเที่ยว

ไปเที่ยวที่ไหนดี?


ทัวร์ไต้หวัน (33)

ทัวร์ไต้หวัน เที่ยว TAIWAN โปรโมชั่นไปไต้หวันสุดฮอต อาทิ ไทเป หมู่บ้านสายรุ้ง ไทจง หนานโถว อาลีซาน ทะเลสาบสุริยันจันทรา เป็นต้น พาชมดูสถานที่มากมาย ไปกับ TKONE TOUR

TKVWDL-VWTPE-07N ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN FIRST STEP ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา 4 วัน 2 คืน


เม.ย.
12,222 ฿
3-6
11,555 ฿
17-20
11,555 ฿
24-27
12,555 ฿
30-3
พ.ค.
11,555 ฿
7-10
11,555 ฿
14-17
11,555 ฿
21-24
มิ.ย.
11,555 ฿
26-29
ดูทั้งหมด
4 วัน 2 คืน
฿8,999

TKVWD-VWTPE-03 ทัวร์ไต้หวัน COYOTE GURU TAIWAN 5 วัน 3 คืน


เม.ย.
15,999 ฿
2-6
17,777 ฿
10-14
20,999 ฿
11-15
17,555 ฿
13-17
13,999 ฿
16-20
13,333 ฿
22-26
พ.ค.
13,777 ฿
7-11
13,777 ฿
14-18
13,999 ฿
28-1
มิ.ย.
13,555 ฿
11-15
ดูทั้งหมด
5 วัน 3 คืน
฿10,999

TKVWD-VWTPE-04 ทัวร์ไต้หวัน HIGHLIGHT TAIWAN 5 วัน 3 คืน


เม.ย.
15,999 ฿
2-6
15,999 ฿
3-7
19,999 ฿
10-14
20,999 ฿
11-15
17,999 ฿
12-16
14,999 ฿
15-19
13,999 ฿
17-21
13,333 ฿
23-27
13,999 ฿
29-3
พ.ค.
12,999 ฿
6-10
มิ.ย.
12,999 ฿
2-6
12,555 ฿
3-7
ดูทั้งหมด
5 วัน 3 คืน
฿12,555

TKBT-TPE02-SL ทัวร์ไต้หวัน มหัศจรรย์..TAIPEI ช้อปปิ้งจุใจ 3 ตลาดกลางคืนชื่อดัง 5 วัน 3 คืน


มี.ค.
13,900 ฿
30-3
เม.ย.
16,900 ฿
3-7
16,900 ฿
4-8
14,900 ฿
5-9
14,900 ฿
6-10
16,900 ฿
12-16
16,900 ฿
13-17
16,900 ฿
14-18
14,900 ฿
17-21
13,900 ฿
20-24
15,900 ฿
24-28
13,900 ฿
27-1
พ.ค.
16,900 ฿
1-5
13,900 ฿
11-15
14,900 ฿
15-19
14,900 ฿
18-22
14,900 ฿
22-26
13,900 ฿
25-29
14,900 ฿
29-2
มิ.ย.
14,900 ฿
1-5
13,900 ฿
4-8
13,900 ฿
8-12
15,900 ฿
12-16
13,900 ฿
15-19
14,900 ฿
19-23
13,900 ฿
22-26
14,900 ฿
26-30
ดูทั้งหมด
5 วัน 3 คืน
฿13,900

TKGO-GQ1TPE-CI ทัวร์ไต้หวัน Promotion Taipei ทะเลสาบสุริยันจันทรา 4 วัน 3 คืน โดย สายการบินไชน่า แอร์ไลน์


เม.ย.
15,999 ฿
16-19
15,999 ฿
19-22
14,888 ฿
23-26
16,999 ฿
30-3
พ.ค.
14,888 ฿
7-10
14,888 ฿
10-13
14,888 ฿
14-17
14,888 ฿
21-24
14,888 ฿
28-31
มิ.ย.
14,888 ฿
4-7
14,888 ฿
11-14
14,888 ฿
14-17
14,888 ฿
18-21
ก.ค.
14,888 ฿
2-5
14,888 ฿
5-8
14,888 ฿
9-12
14,888 ฿
12-15
14,888 ฿
16-19
14,888 ฿
19-22
14,888 ฿
23-26
14,888 ฿
26-29
14,888 ฿
30-2
ส.ค.
14,888 ฿
2-5
14,888 ฿
6-9
14,888 ฿
9-12
14,888 ฿
13-16
14,888 ฿
16-19
14,888 ฿
20-23
14,888 ฿
27-30
14,888 ฿
30-2
ก.ย.
14,888 ฿
3-6
14,888 ฿
6-9
14,888 ฿
10-13
14,888 ฿
13-16
14,888 ฿
17-20
14,888 ฿
20-23
14,888 ฿
24-27
14,888 ฿
27-30
ดูทั้งหมด
4 วัน 3 คืน
฿14,888

TKBT-TPE03-SL ทัวร์ไต้หวัน มหัศจรรย์..TAIPEI เที่ยว 2 อุทยาน 5 วัน 3 คืน


เม.ย.
17,900 ฿
3-7
17,900 ฿
4-8
15,900 ฿
5-9
17,900 ฿
14-18
15,900 ฿
24-28
พ.ค.
15,900 ฿
22-26
14,900 ฿
25-29
15,900 ฿
29-2
มิ.ย.
15,900 ฿
1-5
14,900 ฿
4-8
14,900 ฿
8-12
15,900 ฿
12-16
14,900 ฿
15-19
15,900 ฿
19-23
14,900 ฿
22-26
15,900 ฿
26-30
ดูทั้งหมด
5 วัน 3 คืน
฿14,900

TKZE-ZTPE37-CI ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง หนานโถว [เลทส์โก คุ้มเวอร์ตัวแม่ EP.3] 4 วัน 3 คืน


เม.ย.
17,999 ฿
15-18
15,999 ฿
18-21
15,999 ฿
22-25
15,999 ฿
25-28
15,999 ฿
29-2
16,999 ฿
29-2
พ.ค.
17,999 ฿
2-5
15,999 ฿
2-5
17,999 ฿
6-9
15,999 ฿
6-9
15,999 ฿
13-16
15,999 ฿
16-19
14,999 ฿
20-23
15,999 ฿
23-26
14,999 ฿
27-30
15,999 ฿
30-2
มิ.ย.
17,999 ฿
3-6
15,999 ฿
6-9
14,999 ฿
10-13
15,999 ฿
13-16
14,999 ฿
17-20
ก.ค.
17,999 ฿
4-7
14,999 ฿
8-11
14,999 ฿
11-14
15,999 ฿
15-18
15,999 ฿
18-21
15,999 ฿
22-25
17,999 ฿
25-28
15,999 ฿
29-1
ส.ค.
15,999 ฿
1-4
14,999 ฿
5-8
14,999 ฿
8-11
15,999 ฿
8-11
17,999 ฿
12-15
15,999 ฿
15-18
14,999 ฿
19-22
15,999 ฿
22-25
15,999 ฿
26-29
15,999 ฿
29-1
ก.ย.
14,999 ฿
2-5
15,999 ฿
5-8
15,999 ฿
9-12
14,999 ฿
12-15
15,999 ฿
16-19
15,999 ฿
19-22
14,999 ฿
23-26
15,999 ฿
26-29
15,999 ฿
30-3
ต.ค.
15,999 ฿
7-10
17,999 ฿
10-13
15,999 ฿
14-17
15,999 ฿
17-20
15,999 ฿
21-24
ดูทั้งหมด
4 วัน 3 คืน
฿14,999

TKBT-TPE04-SL ทัวร์ไต้หวัน มหัศจรรย์....Taipei เที่ยวครบเต็มอิ่ม 6 วัน 4 คืน


มี.ค.
17,900 ฿
31-5
เม.ย.
17,900 ฿
1-6
16,900 ฿
7-12
16,900 ฿
8-13
18,900 ฿
9-14
18,900 ฿
10-15
16,900 ฿
21-26
17,900 ฿
22-27
16,900 ฿
28-3
16,900 ฿
29-4
พ.ค.
18,900 ฿
2-7
18,900 ฿
5-10
16,900 ฿
12-17
16,900 ฿
19-24
16,900 ฿
20-25
16,900 ฿
26-31
16,900 ฿
27-1
มิ.ย.
17,900 ฿
2-7
16,900 ฿
9-14
16,900 ฿
10-15
16,900 ฿
16-21
16,900 ฿
17-22
16,900 ฿
23-28
17,900 ฿
24-29
ดูทั้งหมด
6 วัน 4 คืน
฿16,900

TKIJ-CI-202-CI ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN SO COOL ไทเป-ไทจง-เหย่หลิ่ว-จิ่วเฟิ่น-ฟาร์มแกะชิงจิ้ง-อุทยานอาหลีซัน 5วัน4คืน


เม.ย.
18,900 ฿
17-21
พ.ค.
18,900 ฿
8-12
19,900 ฿
11-15
17,900 ฿
29-2
มิ.ย.
17,900 ฿
12-16
ก.ค.
18,900 ฿
17-21
ส.ค.
18,900 ฿
7-11
18,900 ฿
28-1
ก.ย.
17,900 ฿
11-15
17,900 ฿
25-29
ต.ค.
19,900 ฿
2-6
20,900 ฿
9-13
19,900 ฿
16-20
ดูทั้งหมด
5 วัน 4 คืน
฿17,900

TKZE-ZTPE59-BR ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป [เลทส์โก เช็คอินตัวแม่] 5วัน 3คืน


เม.ย.
20,999 ฿
3-7
19,999 ฿
16-20
19,999 ฿
23-27
พ.ค.
19,999 ฿
7-11
19,999 ฿
13-17
18,999 ฿
21-25
18,999 ฿
28-1
มิ.ย.
17,999 ฿
25-29
ดูทั้งหมด
5 วัน 3 คืน
฿17,999

TKDKC-TW02-TG ทัวร์ไต้หวัน HASHTAG TAIWAN ทริปฟิน กินจนตัวแตก


เม.ย.
18,999 ฿
3-5
18,999 ฿
18-20
พ.ค.
18,999 ฿
8-10
18,999 ฿
29-31
มิ.ย.
18,999 ฿
26-28
ดูทั้งหมด
3 วัน 2 คืน
฿18,999

TKGO-GQ1TPE-BR ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN SIMPLE ทะเลสาบสุริยัน-จันทรา อาลีซัน 5 วัน 3 คืน BY BR


เม.ย.
21,999 ฿
1-5
23,999 ฿
9-13
21,999 ฿
23-27
22,999 ฿
28-2
พ.ค.
21,999 ฿
20-24
21,999 ฿
27-31
มิ.ย.
20,999 ฿
10-14
20,999 ฿
17-21
20,999 ฿
24-28
ดูทั้งหมด
5 วัน 3 คืน
฿20,999

TKDKC-TW01-TG ทัวร์ไต้หวัน WELCOME TAIWAN


เม.ย.
21,999 ฿
9-12
21,999 ฿
23-26
21,999 ฿
30-3
พ.ค.
21,999 ฿
8-11
21,999 ฿
28-31
มิ.ย.
21,999 ฿
6-9
ดูทั้งหมด
4 วัน 3 คืน
฿21,999