article
article
article
article
article

วิธีการขอวีซ่าเชงเก้น (Shengen Visa) เพื่อไปท่องเที่ยวยุโรป

ทำความรู้จักกับวีซ่าเชงเก้น
วีซ่าเชงเก้น (Shengen) เป็นวีซ่าสำหรับกลุ่มประเทศในโซนยุโรป ที่คุณสามารถเดินทางท่องเที่ยวข้ามแดนไปได้เลย โดยที่ไม่จำเป็นต้องขอเข้าประเทศในทุกๆ ประเทศที่ไป ระหว่าง 26 ประเทศที่ต้องใช้วีซ่าเชงเก้นนี้ และจะไม่มีด่านตรวจวุ่นวายมากมาย จึงเกิดเป็นวีซ่าเชงเก้นนี้ขึ้นมา ให้ผู้ถือวีซ่าช

2020-02-04 09:42:37   |   Read more

article
article
article
article
article
article
article