ทัวร์เวียดนาม


TKONE GLOBAL แนะนำทัวร์เวียดนามหลายเส้นทางหลายสถานที่เที่ยว อาทิ เว้ ดานัง ฮานอย ฮาลอง ดาลัด มุยเน่ โฮจิมินห์ ซาปา // น้ำตก DATANLA วัดตั๊กลัม สวนดอกไม้เมืองหนาว พระราชวังฤดูร้อน บ้านเพี้ยน ทะเลทรายแดง ทะเลทรายขาว FAIRY STREAM สุสานโฮจิมินห์ วัดเจดีย์เสาเดียว หมู่บ้านชาวเขา Cat Cat Village พระราชวังเว้ ยอดเขาฟานซีปัน ภูเขาบานาฮิลล์ // NIGHT MARKET ตลาดไนท์บาร์ซ่า ถนน 36 สาย ตลาด LOVE MARKET ตลาดซาปา ตลาดดงบา ร่วมท่องเที่ยวทัวร์เวียดนามไปกับ TKONE GLOBA

VNCIG01-VZ ทัวร์เวียดนามใต้ ดาลัด - มุยเน่ 3วัน 2คืน (JAN-MAR20)


ม.ค.
12-14 / 14-16 / 15-17 / 18-20 / 19-21
ก.พ.
4-6 / 5-7 / 7-9 / 12-14 / 15-17 / 19-21
มี.ค.
4-6 / 6-8 / 7-9 / 10-12 / 11-13 / 14-16 / 15-17 / 21-23 / 22-24 / 25-27
ดูทั้งหมด

3 วัน 2 คืน
 ฿8,888

VNGS15-SL ทัวร์เวียดนาม HAN09 ฮานอย นิงบิงห์ ฮาลอง ปาร์ค 3D2N (JAN-APR20)


ม.ค.
8-10 / 15-17 / 29-31
ก.พ.
5-7 / 12-14 / 19-21 / 26-28
มี.ค.
4-6 / 11-13 / 18-20 / 25-27
เม.ย.
1-3 / 8-10 / 15-17 / 22-24 / 29-1
ดูทั้งหมด

3 วัน 2 คืน
 ฿8,989

VNTTN03-VZ ทัวร์เวียดนามใต้ เปิดตัวซุปตาร์ วาไรตี้ 3D2N (JAN-MAR20)


ม.ค.
9-11 / 12-14 / 16-18 / 17-19 / 19-21 / 23-25 / 25-27 / 26-28 / 30-1
ก.พ.
2-4 / 6-8 / 13-15 / 14-16 / 15-17 / 16-18 / 20-22 / 23-25 / 27-29 / 28-1
มี.ค.
1-3 / 5-7 / 7-9 / 8-10 / 12-14 / 13-15 / 15-17 / 19-21 / 22-24 / 26-28
ดูทั้งหมด

3 วัน 2 คืน
 ฿8,999

VNGS19-SL ทัวร์เวียดนาม HAN12 ฮานอย ซาปา ฟานซีปัน 3D2N (JAN-APR20)


ม.ค.
10-12 / 17-19 / 31-2
ก.พ.
7-9 / 14-16 / 21-23 / 28-1
มี.ค.
6-8 / 13-15 / 20-22 / 27-29
เม.ย.
3-5 / 10-12 / 17-19 / 24-26
ดูทั้งหมด

3 วัน 2 คืน
 ฿9,555

VNIJ01-VZ ทัวร์เวียดนาม VZ94 เวียดนาม ดานัง เว้ ฮอยอัน บานาฮิลล์ 4วัน 3 คืน (JAN-MAR20)


ม.ค.
18-21 / 22-25 / 25-28 / 28-31 / 30-2
ก.พ.
2-5 / 6-9 / 12-15 / 15-18 / 19-22 / 22-25 / 26-29 / 29-3
มี.ค.
4-7 / 7-10 / 9-12 / 14-17 / 18-21 / 21-24 / 25-28
ดูทั้งหมด

4 วัน 3 คืน
 ฿9,888

VNGS14-SL ทัวร์เวียดนาม HAN08 ซาปา ฟานซิปัน สะพานแก้วมังกรเมฆ 3D2N (JAN-APR20)


ม.ค.
10-12 / 17-19 / 31-2
ก.พ.
7-9 / 14-16 / 21-23 / 28-1
มี.ค.
6-8 / 13-15 / 20-22 / 27-29
เม.ย.
3-5 / 10-12 / 17-19 / 24-26
ดูทั้งหมด

3 วัน 2 คืน
 ฿9,989