ทัวร์เวียดนาม


TKONE GLOBAL แนะนำทัวร์เวียดนามหลายเส้นทางหลายสถานที่เที่ยว อาทิ เว้ ดานัง ฮานอย ฮาลอง ดาลัด มุยเน่ โฮจิมินห์ ซาปา // น้ำตก DATANLA วัดตั๊กลัม สวนดอกไม้เมืองหนาว พระราชวังฤดูร้อน บ้านเพี้ยน ทะเลทรายแดง ทะเลทรายขาว FAIRY STREAM สุสานโฮจิมินห์ วัดเจดีย์เสาเดียว หมู่บ้านชาวเขา Cat Cat Village พระราชวังเว้ ยอดเขาฟานซีปัน ภูเขาบานาฮิลล์ // NIGHT MARKET ตลาดไนท์บาร์ซ่า ถนน 36 สาย ตลาด LOVE MARKET ตลาดซาปา ตลาดดงบา ร่วมท่องเที่ยวทัวร์เวียดนามไปกับ TKONE GLOBA

VNGS02-SL ทัวร์เวียดนาม HAN02 ฮานอย ฮาลอง นิงบิงห์ 3วัน2คืน (MAY-NOV19)


พ.ค.
3-5 / 10-12 / 17-19 / 31-2
มิ.ย.
21-23
ก.ค.
19-21
ส.ค.
16-18
ก.ย.
6-8 / 23-25
ต.ค.
7-9 / 18-20
พ.ย.
8-10 / 25-27
ดูทั้งหมด

3 วัน 2 คืน
 ฿7,989

VNGS01-SL ทัวร์เวียดนาม HAN01 ฮานอย ซาปา ฟานซีปัน 3วัน2คืน (MAY-NOV19)


พ.ค.
1-3 / 3-5 / 8-10 / 17-19 / 22-24
มิ.ย.
7-9 / 14-16 / 28-30
ก.ค.
5-7 / 12-14 / 15-17 / 26-28 / 29-31
ส.ค.
2-4 / 9-11 / 12-14 / 23-25 / 30-1
ก.ย.
4-6 / 11-13 / 13-15 / 18-20 / 20-22 / 25-27 / 27-29 / 30-2
ต.ค.
2-4 / 4-6 / 9-11 / 11-13 / 14-16 / 16-18 / 21-23 / 23-25 / 25-27 / 28-30 / 30-1
พ.ย.
1-3 / 6-8 / 13-15 / 15-17 / 20-22 / 22-24 / 27-29 / 29-1
ดูทั้งหมด

3 วัน 2 คืน
 ฿8,989

VNPV01-FD ทัวร์เวียดนามดีดี !! CLASSIC VIETNAM 3วัน2คืน (MAY-DEC19)


พ.ค.
17-19
มิ.ย.
1-3 / 29-1
ก.ค.
20-22
ส.ค.
31-2
ก.ย.
7-9 / 14-16 / 21-23
ต.ค.
19-21 / 26-28
พ.ย.
2-4 / 9-11 / 16-18 / 23-25 / 30-2
ธ.ค.
5-7 / 7-9 / 8-10 / 14-16 / 21-23
ดูทั้งหมด

3 วัน 2 คืน
 ฿9,900

VNGE04-VZ ทัวร์เวียดนาม EASY AWESOME DALAT SAIGON (MAY-OCT19)


พ.ค.
4-7 / 11-14
มิ.ย.
1-4 / 15-18 / 29-2
ก.ค.
6-9 / 20-23 / 28-31
ส.ค.
3-6 / 11-14 / 17-20 / 31-3
ก.ย.
4-7 / 11-14 / 14-17 / 28-1
ต.ค.
2-5 / 5-8 / 13-16 / 16-19 / 19-22 / 20-23 / 27-30
ดูทั้งหมด

4 วัน 3 คืน
 ฿9,900

VNPV04-FD ทัวร์เวียดนามดีดี !! SWITZERLAND VIETNAM 3 วัน 2 คืน (JUN-DEC19)


มิ.ย.
1-3 / 15-17 / 29-1
ก.ค.
20-22
ส.ค.
31-2
ก.ย.
7-9 / 14-16 / 21-23
ต.ค.
19-21 / 26-28
พ.ย.
2-4 / 9-11 / 16-18 / 23-25 / 30-2
ธ.ค.
5-7 / 7-9 / 8-10 / 14-16 / 21-23
ดูทั้งหมด

3 วัน 2 คืน
 ฿10,500