ทัวร์ไต้หวัน


TKONE GLOBAL แนะนำทัวร์ไต้หวันหลายเส้นทางหลายสถานที่เที่ยวพร้อมอาหารรสเลิศ อาทิ ไทเป // ทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดเหวินหวู่ วัดพระถังซัมจั๋ง อุทยานเหย่หลิว ตึกไทเป 101 เขาอุทยานอาลีซาน อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค// ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ถนนเก่าจิ่วเฟิ้น ตลาดซีเหมินติง // เสี่ยวหลงเปา

TWFMS01-IT ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN TIGER โปรโมชั่น 4D3N (JAN-MAR19)


ม.ค.
4-7 / 11-14 / 18-21 / 26-29
ก.พ.
15-18 / 22-25
มี.ค.
1-4 / 8-11 / 15-18 / 22-25 / 29-1
ดูทั้งหมด

4 วัน 3 คืน
 ฿11,999

TWZE34-SL ทัวร์ไต้หวัน AZTPE34 T-DED อาร์ตตัวแม่ TAIWAN 5D3N (JAN-FEB19)


ม.ค.
8-12 / 9-13 / 10-14 / 11-15 / 12-16 / 13-17 / 15-19 / 16-20 / 17-21 / 18-22 / 19-23 / 20-24 / 22-26 / 23-27 / 24-28 / 25-29 / 26-30 / 27-31 / 29-2
ก.พ.
10-14 / 11-15 / 12-16 / 13-17 / 14-18
ดูทั้งหมด

5 วัน 3 คืน
 ฿13,999

TWZE35-SL ทัวร์ไต้หวัน AZTPE35 T-DED ROMANTIC IN TAIWAN 5D3N (FEB-MAR19)


ก.พ.
15-19 / 16-20 / 17-21 / 18-22 / 19-23 / 20-24 / 21-25 / 22-26 / 23-27 / 24-28 / 25-1 / 26-2 / 27-3 / 28-4
มี.ค.
1-5 / 2-6 / 3-7 / 4-8 / 5-9 / 6-10 / 7-11 / 8-12 / 9-13 / 10-14 / 11-15 / 12-16 / 13-17 / 14-18 / 15-19 / 16-20 / 17-21 / 18-22 / 19-23 / 20-24 / 21-25 / 22-26 / 23-27 / 24-28 / 25-29 / 26-30
ดูทั้งหมด

5 วัน 3 คืน
 ฿14,999

TWIJ02-XW ทัวร์ไต้หวัน XW-T33 TAIWAN NO.ONE 5วัน3คืน (DEC18-MAR19)


ธ.ค.
30-3 / 31-4
ม.ค.
9-13 / 10-14 / 16-20 / 17-21 / 18-22 / 23-27 / 24-28 / 25-29 / 30-3 / 31-4
ก.พ.
13-17 / 14-18 / 15-19
ดูทั้งหมด

5 วัน 3 คืน
 ฿15,888