ทัวร์ไต้หวัน


TKONE GLOBAL แนะนำทัวร์ไต้หวันหลายเส้นทางหลายสถานที่เที่ยวพร้อมอาหารรสเลิศ อาทิ ไทเป // ทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดเหวินหวู่ วัดพระถังซัมจั๋ง อุทยานเหย่หลิว ตึกไทเป 101 เขาอุทยานอาลีซาน อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค// ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ถนนเก่าจิ่วเฟิ้น ตลาดซีเหมินติง // เสี่ยวหลงเปา ไปทัวร์ไต้หวัน กับเรา TKONE TOUR

TWVW10-SL ทัวร์ไต้หวัน Wow Taiwan 4 วัน 2 คืน (JUL-OCT19)


ก.ค.
4-7 / 18-21
ส.ค.
1-4
ก.ย.
13-16 / 27-30
ต.ค.
3-6 / 10-13 / 17-20 / 19-22 / 24-27 / 31-3
ดูทั้งหมด

4 วัน 2 คืน
 ฿10,455

TWVW02-SL ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN FIRST STEP 4 วัน 2 คืน (JUN-OCT19)


มิ.ย.
21-24 / 28-1
ก.ค.
6-9 / 20-23 / 25-28
ส.ค.
8-11 / 23-26
ก.ย.
7-10 / 14-17 / 21-24 / 28-1
ต.ค.
2-5 / 6-9 / 9-12 / 11-14 / 16-19 / 26-29
ดูทั้งหมด

4 วัน 2 คืน
 ฿10,555

TWVW03-SL ทัวร์ไต้หวัน LOVER TAIWAN 5D3N (JUL-OCT19)


ก.ค.
4-8 / 10-14 / 18-22
ส.ค.
9-13 / 16-20 / 30-3
ก.ย.
5-9 / 12-16
ก.ย.
3-7 / 13-17
ดูทั้งหมด

5 วัน 3 คืน
 ฿12,222

TWVW07-SL ทัวร์ไต้หวัน HIGHLIGHT TAIWAN 5วัน 3คืน (JUN-OCT19)


มิ.ย.
19-23
ก.ค.
12-16 / 26-30
ส.ค.
6-10 / 14-18 / 23-27 / 28-1
ก.ย.
4-8 / 18-22
ต.ค.
4-8 / 8-12 / 12-16 / 15-19 / 22-26 / 26-30
ดูทั้งหมด

5 วัน 3 คืน
 ฿12,555