ทัวร์ไต้หวัน


TKONE GLOBAL แนะนำทัวร์ไต้หวันหลายเส้นทางหลายสถานที่เที่ยวพร้อมอาหารรสเลิศ อาทิ ไทเป // ทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดเหวินหวู่ วัดพระถังซัมจั๋ง อุทยานเหย่หลิว ตึกไทเป 101 เขาอุทยานอาลีซาน อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค// ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ถนนเก่าจิ่วเฟิ้น ตลาดซีเหมินติง // เสี่ยวหลงเปา

TWIJ02-XW ทัวร์ไต้หวัน XW-T35 Super Taiwan 5วัน3คืน (APR-MAY19)


เม.ย.
3-7 / 4-8 / 6-10 / 7-11 / 10-14 / 11-15 / 13-17 / 14-18 / 17-21 / 18-22 / 20-24 / 24-28 / 25-29 / 27-1 / 28-2
พ.ค.
1-5 / 2-6 / 5-9 / 8-12 / 9-13 / 11-15 / 12-16 / 15-19 / 16-20 / 18-22 / 19-23 / 22-26 / 23-27 / 25-29 / 26-30 / 29-2 / 30-3
ดูทั้งหมด

5 วัน 3 คืน
 ฿12,888

TWMRM03-IT ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN SUPER SAVE 4 วัน 3 คืน (MAR-OCT19)


มี.ค.
14-17 / 28-31
เม.ย.
6-9 / 27-30
พ.ค.
18-21
มิ.ย.
21-24
ก.ค.
5-8
ส.ค.
17-20
ก.ย.
20-23
ต.ค.
11-14 / 19-22
ดูทั้งหมด

4 วัน 3 คืน
 ฿13,999

TWZE35-SL ทัวร์ไต้หวัน AZTPE35 T-DED ROMANTIC IN TAIWAN 5D3N (MAR19)


มี.ค.
1-5 / 2-6 / 3-7 / 4-8 / 5-9 / 6-10 / 7-11 / 8-12 / 9-13 / 10-14 / 11-15 / 12-16 / 13-17 / 14-18 / 15-19 / 16-20 / 17-21 / 18-22 / 19-23 / 20-24 / 21-25 / 22-26 / 23-27 / 24-28 / 25-29 / 26-30
ดูทั้งหมด

5 วัน 3 คืน
 ฿14,999

TWMRM01-IT ทัวร์ไต้หวัน WONDERFUL TAIWAN 4 วัน 3 คืน (MAR-OCT19)


มี.ค.
14-17 / 28-31
เม.ย.
6-9
พ.ค.
18-21
มิ.ย.
21-24
ก.ค.
13-16
ส.ค.
9-12
ก.ย.
20-23
ต.ค.
11-14
ดูทั้งหมด

4 วัน 3 คืน
 ฿18,999

TWMRM02-IT ทัวร์ไต้หวัน ฟาร์มแกะชิงจิ้ง SKY WALK 4 วัน 3 คืน (MAR-OCT19)


มี.ค.
14-17 / 28-31
เม.ย.
6-9 / 12-15
พ.ค.
25-28
มิ.ย.
7-10
ก.ค.
13-16 / 26-29
ส.ค.
9-12 / 23-26
ก.ย.
7-10 / 28-1
ต.ค.
11-14 / 19-22
ดูทั้งหมด

4 วัน 3 คืน
 ฿18,999