ทัวร์ไต้หวัน


TKONE GLOBAL แนะนำทัวร์ไต้หวันหลายเส้นทางหลายสถานที่เที่ยวพร้อมอาหารรสเลิศ อาทิ ไทเป // ทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดเหวินหวู่ วัดพระถังซัมจั๋ง อุทยานเหย่หลิว ตึกไทเป 101 เขาอุทยานอาลีซาน อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค// ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ถนนเก่าจิ่วเฟิ้น ตลาดซีเหมินติง // เสี่ยวหลงเปา ไปทัวร์ไต้หวัน กับเรา TKONE TOUR

TWFM08-VZ ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN ไถจง หมู่บ้านสายรุ้ง 3วัน2คืน (MAY-OCT19)


พ.ค.
4-6 / 10-12 / 11-13 / 17-19 / 18-20 / 24-26 / 25-27 / 31-2
มิ.ย.
28-30
ก.ค.
5-7 / 12-14 / 26-28 / 27-29
ส.ค.
23-25
ก.ย.
6-8 / 27-29
ต.ค.
4-6 / 12-14 / 25-27
ดูทั้งหมด

3 วัน 2 คืน
 ฿9,999

TWVW10-SL ทัวร์ไต้หวัน Wow Taiwan 4 วัน 2 คืน (MAY-OCT19)


พ.ค.
9-12 / 16-19 / 23-26
ก.ค.
4-7 / 18-21
ส.ค.
1-4
ก.ย.
13-16 / 27-30
ต.ค.
3-6 / 10-13 / 17-20 / 19-22 / 24-27 / 31-3
ดูทั้งหมด

4 วัน 2 คืน
 ฿10,455

TWVW02-SL ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN FIRST STEP 4 วัน 2 คืน (MAY-OCT19)


พ.ค.
24-27
มิ.ย.
14-17 / 21-24 / 28-1
ก.ค.
6-9 / 20-23 / 25-28
ส.ค.
8-11 / 23-26
ก.ย.
7-10 / 14-17 / 21-24 / 28-1
ต.ค.
2-5 / 6-9 / 9-12 / 11-14 / 16-19 / 26-29
ดูทั้งหมด

4 วัน 2 คืน
 ฿10,555

TWIJ01-XW ทัวร์ไต้หวัน XW-T36 ไต้หวัน ไทเป ไทจง เหย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ผิงซี ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5วัน3คืน (JUN-AUG19)


มิ.ย.
1-5 / 2-6 / 5-9 / 6-10 / 8-12 / 9-13 / 12-16 / 15-19 / 16-20 / 19-23 / 20-24 / 22-26 / 23-27 / 26-30 / 27-1 / 29-3 / 30-4
ก.ค.
3-7 / 4-8 / 6-10 / 7-11 / 10-14 / 11-15 / 13-17 / 14-18 / 17-21 / 18-22 / 20-24 / 21-25 / 24-28 / 25-29 / 27-31 / 28-1 / 31-4
ส.ค.
1-5 / 3-7 / 4-8 / 7-11 / 8-12 / 10-14 / 11-15 / 14-18 / 15-19 / 17-21 / 18-22 / 21-25 / 22-26 / 24-28 / 25-29 / 28-1 / 29-2
ดูทั้งหมด

5 วัน 3 คืน
 ฿11,888

TWVW03-SL ทัวร์ไต้หวัน LOVER TAIWAN 5D3N (MAY-OCT19)


พ.ค.
16-20
ก.ค.
4-8 / 10-14 / 18-22
ส.ค.
9-13 / 16-20 / 30-3
ก.ย.
5-9 / 12-16
ก.ย.
3-7 / 13-17
ดูทั้งหมด

5 วัน 3 คืน
 ฿12,222

TWVW07-SL ทัวร์ไต้หวัน HIGHLIGHT TAIWAN 5วัน 3คืน (MAY-OCT19)


พ.ค.
2-6 / 7-11 / 24-28
มิ.ย.
5-9 / 19-23
ก.ค.
12-16 / 26-30
ส.ค.
6-10 / 14-18 / 23-27 / 28-1
ก.ย.
4-8 / 18-22
ต.ค.
4-8 / 8-12 / 12-16 / 15-19 / 22-26 / 26-30
ดูทั้งหมด

5 วัน 3 คืน
 ฿12,555

TWFM07-IT ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN TIGER โปรโมชั่น 4วัน3คืน (MAY-OCT19)


พ.ค.
2-5 / 3-6 / 9-12 / 10-13 / 16-19 / 17-20 / 23-26 / 30-2
มิ.ย.
6-9 / 7-10 / 13-16 / 14-17 / 20-23 / 21-24 / 27-30 / 28-1
ก.ค.
11-14 / 18-21 / 26-29
ส.ค.
9-12 / 15-18 / 29-1
ก.ย.
5-8 / 12-15 / 19-22 / 26-29
ต.ค.
3-6 / 4-7 / 10-13 / 11-14 / 12-15 / 17-20 / 18-21 / 24-27 / 25-28 / 26-29
ดูทั้งหมด

4 วัน 3 คืน
 ฿12,555