ทัวร์ไต้หวัน


TKONE GLOBAL แนะนำทัวร์ไต้หวันหลายเส้นทางหลายสถานที่เที่ยวพร้อมอาหารรสเลิศ อาทิ ไทเป // ทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดเหวินหวู่ วัดพระถังซัมจั๋ง อุทยานเหย่หลิว ตึกไทเป 101 เขาอุทยานอาลีซาน อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค// ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ถนนเก่าจิ่วเฟิ้น ตลาดซีเหมินติง // เสี่ยวหลงเปา ไปทัวร์ไต้หวัน กับเรา TKONE TOUR

TWVW01-SL ทัวร์ไต้หวัน COYOTE GURU TAIWAN 5วัน3คืน (OCT-DEC19)


ต.ค.
16-20 / 23-27 / 30-3
พ.ย.
6-10 / 13-17 / 20-24 / 27-1
ธ.ค.
11-15 / 18-22 / 24-28 / 28-1 / 29-2
ดูทั้งหมด

5 วัน 3 คืน
 ฿13,555

TWVW07-SL ทัวร์ไต้หวัน HIGHLIGHT TAIWAN 5วัน 3คืน (OCT-DEC19)


ต.ค.
3-7 / 17-21 / 24-28 / 31-4
พ.ย.
7-11 / 14-18 / 21-25
ธ.ค.
4-8 / 6-10 / 12-16 / 13-17 / 19-23 / 20-24 / 27-31 / 30-3
ดูทั้งหมด

5 วัน 3 คืน
 ฿13,555