ทัวร์พม่า


TKONE GLOBAL แนะนำทัวร์พม่าหลายเส้นทางหลายสถานที่เที่ยว อาทิ ย่างกุ้ง สิเรียม มัณฑะเลย์ พุกาม อินเล // เจดีย์โบตาทาวน์ พระเทพทันใจ เทพกระซิบ พระนอนตาหวาน พระมหาเจดีย์ชเวดากอง เจดีย์ชเวมอดอร์ พระธาตุอินทร์แขวน เจดีย์ไจ๊ปุ่น พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว พระราชวังบุเรงนอง พระเจดีย์ชเวสิกอง พระราชวังมัณฑะเลย์ พระมหามัยมุนี สะพานไม้อูเบ็ง // ตลาดสก๊อต หากสนใจไปทัวร์พม่าติดต่อได้ที่ TKONE TOUR Tel 02-525-9599

MYMBI03-SL ทัวร์พม่า JT01 มหัศจรรย์...พม่า ไหว้พระ 5 วัดดัง 1 วัน (JAN-JUN20)


ม.ค.
9 / 16 / 23 / 30
ก.พ.
6 / 13 / 20 / 27
มี.ค.
5 / 12 / 19 / 26
เม.ย.
2 / 9 / 13 / 16 / 23 / 30
พ.ค.
7 / 14 / 21 / 28
มิ.ย.
4 / 11 / 18 / 25
ดูทั้งหมด

1 วัน
 ฿2,999

MYMJWL04-SL ทัวร์พม่า PMM02B-SL พม่าไหว้พระ เสริมดวงชะตา 2 วัน 1 คืน (JAN-MAY20)


ม.ค.
12-13 / 19-20 / 26-27
ก.พ.
2-3 / 9-10 / 16-17 / 23-24
มี.ค.
1-2 / 8-9 / 15-16 / 22-23 / 29-30
เม.ย.
5-6 / 12-13 / 19-20 / 26-27
พ.ค.
3-4
ดูทั้งหมด

2 วัน 1 คืน
 ฿6,588

MYMORG11-UB ทัวร์พม่า RGN-010 5STAR MYANMAR YANGON 2D1N (JAN-MAR20)


ม.ค.
11-12 / 18-19 / 25-26
ก.พ.
1-2 / 8-9 / 15-16 / 22-23 / 29-1
มี.ค.
7-8 / 14-15 / 21-22 / 28-29
ดูทั้งหมด

2 วัน 1 คืน
 ฿6,996

MYMSPR01-8M ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง อิ่มบุญ ไหว้พระ 9วัด * 5 ดาว 2วัน 1คืน (DEC19-MAR20)


ม.ค.
11-12 / 12-13 / 18-19 / 20-21 / 25-26 / 26-27
ก.พ.
2-3 / 15-16 / 23-24
มี.ค.
7-8 / 8-9 / 21-22 / 22-23 / 28-29 / 29-30
ธ.ค.
22-23
ดูทั้งหมด

2 วัน 1 คืน
 ฿8,900