ทัวร์พม่า


TKONE GLOBAL แนะนำทัวร์พม่าหลายเส้นทางหลายสถานที่เที่ยว อาทิ ย่างกุ้ง สิเรียม มัณฑะเลย์ พุกาม อินเล // เจดีย์โบตาทาวน์ พระเทพทันใจ เทพกระซิบ พระนอนตาหวาน พระมหาเจดีย์ชเวดากอง เจดีย์ชเวมอดอร์ พระธาตุอินทร์แขวน เจดีย์ไจ๊ปุ่น พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว พระราชวังบุเรงนอง พระเจดีย์ชเวสิกอง พระราชวังมัณฑะเลย์ พระมหามัยมุนี สะพานไม้อูเบ็ง // ตลาดสก๊อต หากสนใจไปทัวร์พม่าติดต่อได้ที่ TKONE TOUR Tel 02-525-9599

MYMGO09-DD ทัวร์พม่า ยิ้มรับบุญ ไหว้พระเต็มวัน 1 วัน (JUN-SEP19)


มิ.ย.
22 / 23 / 29 / 30
ก.ค.
5 / 6 / 7 / 11 / 12 / 13 / 20 / 21 / 26 / 27 / 28
ส.ค.
2 / 3 / 4 / 9 / 17 / 18 / 23 / 24 / 25 / 30 / 31
ก.ย.
5 / 7 / 8 / 11 / 14 / 15 / 19 / 21 / 22 / 25 / 26 / 28 / 29
ดูทั้งหมด

1 วัน
 ฿3,333

MYMPV09-FD ทัวร์พม่า 1 วัน ไหว้พระ 5 วัด (JUN-SEP19)


มิ.ย.
20 / 26 / 27
ก.ค.
2 / 4 / 10 / 11 / 18 / 24 / 25 / 31
ส.ค.
1 / 7 / 8 / 14 / 15 / 21 / 22 / 28 / 29
ก.ย.
4 / 5 / 11 / 12 / 18 / 19 / 25 / 26
ดูทั้งหมด

1 วัน
 ฿3,499

MYMGO01-DD ทัวร์พม่า บุญผลา ทันใจ ไหว้พระเต็มวัน (JUN-SEP19)


มิ.ย.
22 / 23 / 29 / 30
ก.ค.
5 / 6 / 7 / 11 / 12 / 13 / 20 / 21 / 26 / 27 / 28
ส.ค.
2 / 3 / 4 / 9 / 17 / 18 / 23 / 24 / 25 / 30 / 31
ก.ย.
5 / 7 / 8 / 11 / 14 / 15 / 19/ 21 / 22 / 25 / 26 / 28 / 29
ดูทั้งหมด

1 วัน
 ฿4,999