ทัวร์กัมพูชา


TKONE GLOBAL แนะนำทัวร์กัมพูชาหลายเส้นทางหลายสถานที่เที่ยว อาทิ เสียบเรียบ นครวัด นครธม // ศาลพระองค์เจค พระองค์จอม วัดทไม ปราสาทบันทายศรี สะพานนาคราช ปราสาทบายน ปราสาทตาพรม// ตลาดซาจ๊ะ ตลาดชาทะไม

CBBI01-FD ทัวร์กัมพูชา 3วัน2คืน (MAY-AUG19)


มิ.ย.
7-9 / 21-23
ก.ค.
5-7 / 12-14 / 26-28
ส.ค.
9-11 / 10-12 / 23-25
ก.ย.
6-8 / 20-22 / 27-29
ดูทั้งหมด

3 วัน 2 คืน
 ฿9,999

CBMRM01-LQ ทัวร์กัมพูชา WONDERFUL CAMBODIA พนมเปญ เสียมเรียบ 4 วัน 3 คืน (MAY-SEP19)


พ.ค.
30-2
มิ.ย.
6-9 / 13-16 / 20-23 / 27-30
ก.ค.
4-7 / 13-16 / 18-21 / 26-29
ส.ค.
1-4 / 9-12 / 15-18 / 22-25 / 29-1
ก.ย.
5-8 / 12-15 /19-22 / 26-29
ดูทั้งหมด

4 วัน 3 คืน
 ฿12,900