ทัวร์กัมพูชา


TKONE GLOBAL แนะนำทัวร์กัมพูชาหลายเส้นทางหลายสถานที่เที่ยว อาทิ เสียบเรียบ นครวัด นครธม // ศาลพระองค์เจค พระองค์จอม วัดทไม ปราสาทบันทายศรี สะพานนาคราช ปราสาทบายน ปราสาทตาพรม// ตลาดซาจ๊ะ ตลาดชาทะไม

CBBI01-FD ทัวร์กัมพูชา 3วัน2คืน (APR-AUG19)


เม.ย.
5-7 / 10-12 / 11-13 / 12-14 / 13-15 / 26-28
พ.ค.
3-5 / 10-12 / 17-19 / 31-2
มิ.ย.
7-9 / 21-23
ก.ค.
5-7 / 12-14 / 26-28
ส.ค.
9-11 / 10-12
ดูทั้งหมด

3 วัน 2 คืน
 ฿9,999

CBBI02-FD ทัวร์กัมพูชา พนมเปญ เสียมเรียบ 3วัน2คืน (APR-AUG19)


เม.ย.
6-8 / 12-14 / 13-15 / 14-16 / 27-29
พ.ค.
4-6 / 18-20 / 25-27
มิ.ย.
8-10 / 22-24
ก.ค.
6-8 / 20-22 / 27-29
ส.ค.
10-12
ดูทั้งหมด

3 วัน 2 คืน
 ฿12,900