ทัวร์กัมพูชา


TKONE GLOBAL แนะนำทัวร์กัมพูชาหลายเส้นทางหลายสถานที่เที่ยว อาทิ เสียบเรียบ นครวัด นครธม // ศาลพระองค์เจค พระองค์จอม วัดทไม ปราสาทบันทายศรี สะพานนาคราช ปราสาทบายน ปราสาทตาพรม// ตลาดซาจ๊ะ ตลาดชาทะไม

CBSPR01-FD ทัวร์กัมพูชา นครวัด นครธม โตนเลสาบ 3 วัน 2 คืน (DEC-DEC19)


ม.ค.
10-12 / 25-27
ก.พ.
8-10 / 15-17 / 28-1
มี.ค.
13-15 / 20-22 / 28-30
เม.ย.
11-13 / 12-14 / 24-26
พ.ค.
15-17 / 22-24
มิ.ย.
13-15 / 19-21
ก.ค.
5-7 / 17-19 / 26-28
ส.ค.
1-3 / 8-10 / 28-30
ธ.ค.
28-30 / 30-1
ดูทั้งหมด

3 วัน 2 คืน
 ฿9,999