ทัวร์กัมพูชา


TKONE GLOBAL แนะนำทัวร์กัมพูชาหลายเส้นทางหลายสถานที่เที่ยว อาทิ เสียบเรียบ นครวัด นครธม // ศาลพระองค์เจค พระองค์จอม วัดทไม ปราสาทบันทายศรี สะพานนาคราช ปราสาทบายน ปราสาทตาพรม// ตลาดซาจ๊ะ ตลาดชาทะไม

CBBI01-FD ทัวร์กัมพูชา 3วัน2คืน (SEP19-MAR20)


ก.ย.
27-29
พ.ย.
1-3
ธ.ค.
13-15 / 29-31
ม.ค.
10-12 / 24-26
ก.พ.
14-16 / 28-1
มี.ค.
13-15 / 27-29
ดูทั้งหมด

3 วัน 2 คืน
 ฿9,999

CBBI02-FD ทัวร์กัมพูชา พนมเปญ เสียมเรียบ 3วัน2คืน (SEP19-MAR20)


ก.ย.
20-22
ต.ค.
4-6 / 11-13
พ.ย.
15-17 / 29-1
ธ.ค.
4-6 / 13-15 / 27-29 / 29-31 / 30-1
ม.ค.
10-12 / 24-26
ก.พ.
7-9 / 14-16 / 28-1
มี.ค.
13-15 / 27-29
ดูทั้งหมด

3 วัน 2 คืน
 ฿12,900