ทัวร์กัมพูชา


TKONE GLOBAL แนะนำทัวร์กัมพูชาหลายเส้นทางหลายสถานที่เที่ยว อาทิ เสียบเรียบ นครวัด นครธม // ศาลพระองค์เจค พระองค์จอม วัดทไม ปราสาทบันทายศรี สะพานนาคราช ปราสาทบายน ปราสาทตาพรม// ตลาดซาจ๊ะ ตลาดชาทะไม

CBBI02-FD ทัวร์กัมพูชา พนมเปญ เสียมเรียบ 3วัน2คืน (NOV18-JAN19)


พ.ย.
24-26
ธ.ค.
1-3 / 2-4 / 8-10 / 9-11 / 15-17 / 22-24 / 29-31 / 30-1 / 31-2
ม.ค.
5-7 / 12-14 / 19-21 / 26-28
ดูทั้งหมด

3 วัน 2 คืน
 ฿12,900

CBMRM01-LQ ทัวร์กัมพูชา WONDERFUL CAMBODIA 4วัน 3คืน (NOV18-JAN19)


พ.ย.
24-27
ธ.ค.
1-4 / 8-12 / 15-18 / 22-25 / 29-1
ม.ค.
5-8 / 12-15 / 19-22 / 26-29
ก.พ.
2-5 / 9-12 / 16-19 / 23-26
มี.ค.
2-5 / 9-12 / 16-19 / 23-26
ดูทั้งหมด

4 วัน 3 คืน
 ฿13,900