ทัวร์สิงคโปร์


TKONE GLOBAL แนะนำทัวร์สิงคโปร์หลายเส้นทางหลายสถานที่เที่ยวพร้อมอาหารรสเลิศ อาทิ การ์เด้นบายเดอะเบย์ มารีน่าเบย์แซนส์ Universal Studio of Singapore S.E.A. Aquarium เมอร์ไลออน น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง วัดพระเขี้ยวแก้ว เกาะเซ็นโตซ่า // ถนนออร์ชาร์ด // ข้าวมันไก่บุญตงกี่ บักกุ๊ดเต๋

SPSP01-SL ทัวร์สิงคโปร์ FLOW SINGAPORE PLUS 3DAYS (DEC19-MAY20)


ม.ค.
10-12 / 11-13 / 12-14 / 16-18 / 17-19 / 18-20 / 23-25 / 24-26 / 25-27 / 30-1 / 31-2
ก.พ.
1-3 / 3-5 / 4-6 / 6-8 / 13-15 / 14-16 / 15-17 / 20-22 / 21-23 / 22-24 / 27-29 / 28-1 / 29-2
มี.ค.
5-7 / 6-8 / 7-9 / 8-10 / 12-14 / 13-15 / 14-16 / 15-17 / 19-21 / 20-22 / 21-23 / 22-24 / 26-28 / 27-29 / 28-30 / 29-31
เม.ย.
2-4 / 3-5 / 9-11 / 16-18 / 17-19 / 18-20 / 19-21 / 23-25 / 24-26 / 25-27 / 26-28 / 30-2
พ.ค.
7-9 / 8-10 / 9-11 / 10-12 / 14-16 / 15-17 / 16-18 / 21-23 / 22-24 / 23-25 / 28-30 / 29-31 / 30-1
ธ.ค.
26-28
ดูทั้งหมด

3 วัน 2 คืน
 ฿8,888

SPSP02-SL ทัวร์สิงคโปร์ SINGAPORE SO SHIOK!! 3D2N (JAN-MAY20)


ม.ค.
10-12 / 11-13 / 12-14 / 16-18 / 17-19 / 18-20 / 23-25 / 24-26 / 25-27 / 30-1 / 31-2
ก.พ.
1-3 / 6-8 / 7-9 / 8-10 / 13-15 / 14-16 / 15-17 / 20-22 / 21-23 / 22-24 / 27-29 / 28-1 / 29-2
มี.ค.
5-7 / 6-8 / 7-9 / 8-10 / 12-14 / 13-15 / 14-16 / 15-17 / 19-21 / 20-22 / 21-23 / 22-24 / 26-28 / 27-29 / 28-30 / 29-31
เม.ย.
2-4 / 3-5 / 4-6 / 9-11 / 10-12 / 11-13 / 12-14 / 13-15 / 16-18 / 17-19 / 18-20 / 19-21 / 23-25 / 24-26 / 25-27 / 26-28 / 30-2
พ.ค.
1-3 / 2-4 / 7-9 / 8-10 / 9-11 / 10-12 / 14-16 / 15-17 / 16-18 / 21-23 / 22-24 / 23-25 / 28-30 / 29-31 / 30-1
ดูทั้งหมด

3 วัน 2 คืน
 ฿9,999

SPSP04-TR ทัวร์สิงคโปร์ SINGAPORE SHIOK 3D2N (DEC19-OCT20)


ก.พ.
8-10 / 14-16
มี.ค.
6-8 / 13-15 / 14-16 / 20-22 / 21-23 / 27-29 / 28-30
เม.ย.
4-6 / 11-13 / 12-14 / 13-15 / 17-19 / 24-26
พ.ค.
1-3 / 8-10
ก.ค.
24-26
ส.ค.
7-9 / 21-23
ก.ย.
25-27
ต.ค.
2-4 / 9-11 / 16-18 / 17-19 / 23-25
ธ.ค.
30-1
ดูทั้งหมด

3 วัน 2 คืน
 ฿10,999

SPZE02-SQ ทัวร์สิงคโปร์ ZSIN03 สิงคโปร์ ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ [เลสโก สิงโตทะเล] 3D2N (JAN-MAR20)


ม.ค.
9-11 / 10-12 / 11-13 / 16-18 / 17-19 / 18-20 / 30-1 / 31-2
ก.พ.
1-3 / 6-8 / 7-9 / 8-10 / 15-17 / 20-22 / 21-23 / 22-24 / 27-29 / 28-1
มี.ค.
7-9 / 12-14 / 13-15 / 14-16 / 19-21 / 20-22 / 21-23 / 26-28 / 27-29
ดูทั้งหมด

3 วัน 2 คืน
 ฿11,999

SPSP07-SQ ทัวร์สิงคโปร์ SYMBOLIC SINGAPORE 3D2N (JAN-MAY20)


ม.ค.
10-12 / 17-19 / 24-26 / 31-2
ก.พ.
8-10 / 14-16 / 21-23 / 28-1
มี.ค.
6-8 / 13-15 / 20-22 / 27-29
เม.ย.
4-6 / 10-12 / 11-13 / 12-14 / 13-15 / 17-19 / 24-26
พ.ค.
1-3 / 2-4 / 8-10 / 15-17 / 22-24 / 29-31
ดูทั้งหมด

3 วัน 2 คืน
 ฿17,999

SPSP05-TR ทัวร์สิงคโปร์ INGAPORE TWO THEME PARK 4D3N (DEC19-OCT20)


เม.ย.
11-14 / 12-15
พ.ค.
1-4
ก.ค.
4-7
ต.ค.
22-25
ธ.ค.
28-31 / 29-1
ดูทั้งหมด

4 วัน 3 คืน
 ฿17,999