ทัวร์ตุรกี


TKONE GLOBAL แนะนำทัวร์ตุรกีหลายเส้นทางหลายสถานที่เที่ยว อาทิ ม้าเมืองทรอย วิหารอะโครโปลิส ห้องอาบน้ำแบบโรมันโบราณ เมืองโบราณเฮียราโพลีส ปราสาทปุยฝ้าย พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า คัปปาโดเกีย คาราวานซาไร หมู่บ้านอวานอส ระบำหน้าท้อง พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเมืองเกอเรเม่ สุเหร่าสีน้ำเงิน ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส มหาวิหารเซนต์โซเฟีย อ่างเก็บน้ำใต้ดิน พระราชวังทอปกาปี พระราชวังโดลมาบาห์เช // ตลาดสไปซ์

TKZE02-TK ทัวร์ตุรกี CZIST01 BOND TO TURKEY 9D6N (JAN-MAR19)


ม.ค.
9-17 / 10-18 / 11-19 / 12-20 / 13-21 / 14-22 / 15-23 / 16-24 / 17-25 / 18-26 / 19-27 / 20-28 / 21-29 / 22-30 / 23-31 / 25-2 / 26-3 / 27-4 / 30-7
ก.พ.
1-9 / 2-10 / 3-11 / 8-16 / 9-17 / 10-18 / 14-22 / 15-23 / 16-24 / 17-25 / 20-28 / 21-1 / 22-2 / 23-3 / 24-4 / 27-7 / 28-8
มี.ค.
1-9 / 2-10 / 6-14 / 7-15 / 8-16 / 9-17 / 10-18 / 13-21 / 14-22 / 15-23 / 16-24 / 17-25 / 20-28 / 21-29 / 22-30 / 23-31 / 24-1 / 27-4 / 28-5 / 29-6 / 30-7 / 31-8
มี.ค.
1-9 / 2-10 / 6-14 / 7-15 / 8-16 / 9-17 / 10-18 / 13-21 / 14-22 / 15-23 / 16-24 / 17-25 / 20-28 / 21-29 / 22-30 / 23-31 / 24-1 / 27-4 / 28-5 / 29-6 / 30-7 / 31-8
ดูทั้งหมด

9 วัน 6 คืน
 ฿30,999