ทัวร์ตุรกี


TKONE GLOBAL แนะนำทัวร์ตุรกีหลายเส้นทางหลายสถานที่เที่ยว อาทิ ม้าเมืองทรอย วิหารอะโครโปลิส ห้องอาบน้ำแบบโรมันโบราณ เมืองโบราณเฮียราโพลีส ปราสาทปุยฝ้าย พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า คัปปาโดเกีย คาราวานซาไร หมู่บ้านอวานอส ระบำหน้าท้อง พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเมืองเกอเรเม่ สุเหร่าสีน้ำเงิน ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส มหาวิหารเซนต์โซเฟีย อ่างเก็บน้ำใต้ดิน พระราชวังทอปกาปี พระราชวังโดลมาบาห์เช // ตลาดสไปซ์

TKZE20-TK ทัวร์ตุรกี ZIST20 ตุรกี [เลสโก บอลลูนหลากสี] 9 วัน 6 คืน (JAN-MAR20)


ม.ค.
11-19 / 15-23 / 18-26 / 24-1 / 25-2 / 27-4 / 29-6
ก.พ.
1-9 / 2-10 / 7-15 / 8-16 / 9-17 / 14-22 / 18-26 / 23-2 / 28-7 / 29-8
มี.ค.
4-12 / 6-14 / 7-15 / 11-19 / 13-21 / 14-22 / 18-26 / 20-28 / 21-29 / 25-2 / 27-4
ดูทั้งหมด

9 วัน 6 คืน
 ฿29,999

TKGS02-TK ทัวร์ตุรกี IST02 TURKEY AWESOME 8D6N (JAN-APR20)


ม.ค.
21-28
ก.พ.
4-11 / 11-18
มี.ค.
28-4
เม.ย.
4-11 / 5-12
ดูทั้งหมด

8 วัน 6 คืน
 ฿32,999

TKBIIST02-TK ทัวร์ตุรกี มหัศจรรย์ตุรกี...บินภายใน 1 ขา (JAN-JUN20)


ม.ค.
17-24
ก.พ.
7-14 /19-26
มี.ค.
11-18 / 25-1
เม.ย.
4-11 / 28-5
พ.ค.
20-27
มิ.ย.
4-11
ดูทั้งหมด

8 วัน 5 คืน
 ฿33,900