ทัวร์ลาว


LPKM02-QV ทัวร์ลาว หลวงพระบาง เวียงจันทร์ 2วัน1คืน (OCT18-MAR19)


ต.ค.
27-28
พ.ย.
3-4 / 10-11 / 17-18 / 24-25
ธ.ค.
5-6 / 12-13 / 19-20 / 26-27
ก.พ.
2-3 / 9-10 / 16-17 / 23-24
มี.ค.
2-3 / 9-10 / 16-17 / 23-25
ดูทั้งหมด

2 วัน 1 คืน
 ฿9,988

LPKM03-QV ทัวร์ลาว ไหว้พระ 9 วัด ... หลวงพระบาง 3วัน2คืน (OCT-DEC18)


ต.ค.
26-28 / 27-29
พ.ย.
2-4 / 3-5 / 9-11 / 10-12 / 16-18 / 17-19 / 23-25 / 24-26 / 30-2
ธ.ค.
1-3 / 7-9 / 8-10 / 14-16 / 15-17 / 21-23 / 22-24 / 28-30 / 29-30
ดูทั้งหมด

3 วัน 2 คืน
 ฿10,888

LPKM04-QV ทัวร์ลาว ไฮไลท์ ... หลวงพระบาง 3วัน2คืน (OCT-DEC18)


ต.ค.
26-28 / 27-29
พ.ย.
2-4 / 3-5 / 9-11 / 10-12 / 16-18 / 17-19 / 23-25 / 24-26 / 30-2
ธ.ค.
1-3 / 7-9 / 14-16 / 15-17 / 21-23 / 22-24 / 29-31
ดูทั้งหมด

3 วัน 2 คืน
 ฿11,555

LPKM05-QV ทัวร์ลาว วังเวียง คักอีหลี 3 วัน 2 คืน (OCT-DEC18)


ต.ค.
26-28 / 27-29
พ.ย.
2-4 / 3-5 / 9-11 / 10-12 / 16-18 / 17-19 / 23-25 / 24-26 / 30-2
ธ.ค.
1-3 / 7-9 / 8-10 / 14-16 / 15-17 / 21-23 / 22-24 / 28-30 / 29-31 / 30-1
ดูทั้งหมด

3 วัน 2 คืน
 ฿11,888

LBI01-FD ทัวร์ลาว LAO01_FD หลวงพระบาง พัก 4 ดาว 3วัน2คืน (OCT18-JAN19)


ต.ค.
23-25 / 27-29
พ.ย.
10-12 / 17-19 / 23-25
ธ.ค.
1-3 / 8-10 / 9-11 / 15-17 / 28-30 / 29-31 / 30-1 / 31-2
ม.ค.
5-7 / 12-14 / 19-21 / 26-28
ดูทั้งหมด

3 วัน 2 คืน
 ฿12,900

LBI03-FD ทัวร์ลาว LAO02_FD เวียงจันทร์ วังเวียง 3วัน2คืน (OCT18-JAN19)


ต.ค.
26-28
พ.ย.
2-4 / 9-11 / 16-18 / 22-24 / 30-2
ธ.ค.
7-9 / 8-10 / 14-16 / 21-23 / 28-30 / 29-31 / 30-1 / 31-2
ม.ค.
4-6 / 11-13 / 18-20 / 25-27
ดูทั้งหมด

3 วัน 2 คืน
 ฿12,900