ทัวร์ลาว


TKONE GLOBAL แนะนำทัวร์ลาวหลายเส้นทางหลายสถานที่เที่ยวพร้อมอาหารรสเลิศ อาทิ หลวงพระบาง เวียงจันทร์ // วัดใหม่สุวันพูมาราม วัดแสนสุขาราม วัดเชียงทอง พระธาตุภูษี พิพิธภัณฑ์(ราชวังเก่า) ประตูชัย พระธาตุหลวง ปราสาทวัดพู น้ำตกคอนพะเพ็ง ถ้ำติ่ง น้ำตกตาดกวงชี พระราชวังเก่า // ตลาดมืดหลวงพระบาง

LPKM02-QV ทัวร์ลาว ไหว้พระ 5 วัด... หลวงพระบาง เวียงจันทน์ 2 วัน 1 คืน (OCT19-MAR20)


ต.ค.
19-20 / 26-27
พ.ย.
2-3 / 9-10 / 16-17 / 23-24 / 30-1
ธ.ค.
7-8 / 14-15 / 21-22 / 28-29
ม.ค.
4-5 / 11-12 / 18-19 / 25-26
ก.พ.
1-2 / 8-9 / 15-16 / 22-23 / 29-1
มี.ค.
7-8 / 14-15 / 21-22 / 28-29
ดูทั้งหมด

2 วัน 1 คืน
 ฿9,988

LPKM01-QV ทัวร์ลาว ไหว้พระ 9 วัดดัง... หลวงพระบาง 3วัน 2คืน (OCT19-MAR20)


ต.ค.
18-20 / 25-27
พ.ย.
1-3 / 8-10 / 15-17 / 22-24 / 29-1
ธ.ค.
6-8 / 13-15 / 20-22 / 27-29 / 28-30 / 30-1
ม.ค.
3-5 / 10-12 / 17-19 / 24-26 / 31-2
ก.พ.
7-9 / 8-10 / 14-16 / 21-23 / 28-1
มี.ค.
6-8 / 13-15 / 20-22 / 27-29
ดูทั้งหมด

3 วัน 2 คืน
 ฿10,888

LPKM03-QV ทัวร์ลาว ไฮไลท์ ... หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน (OCT19-MAR20)


ต.ค.
18-20 / 25-27
พ.ย.
1-3 / 8-10 / 15-17 / 22-24 / 29-1
ธ.ค.
6-8 / 13-15 / 20-22 / 27-29 / 28-30 / 30-1
ม.ค.
3-5 / 10-12 / 17-19 / 24-26 / 31-2
ก.พ.
7-9 / 8-10 / 14-16 / 21-23 / 28-1
มี.ค.
6-8 / 13-15 / 20-22 / 27-29
ดูทั้งหมด

3 วัน 2 คืน
 ฿11,555

LBI04-FD ทัวร์ลาว LAO02 เวียงจันทร์ วังเวียง หลวงพระบาง พัก 4 ดาว 3 วัน (OCT19-FEB20)


ต.ค.
18-20 / 26-28
พ.ย.
2-4 / 9-11 / 16-18 / 23-25 / 30-2
ธ.ค.
5-7 / 14-16 / 20-22 / 28-30 / 29-31 / 30-1
ม.ค.
11-13 / 18-20 / 25-27
ก.พ.
1-3
ดูทั้งหมด

3 วัน 2 คืน
 ฿12,900