ทัวร์ญี่ปุ่น


TKONE GLOBAL แนะนำทัวร์ญี่ปุ่นหลายเส้นทางหลายสถานที่เที่ยว ไม่ว่าจะเป็นทัวร์โตเกียว อาทิ โตเกียว ฮอกไกโด ฟุกุโอกะ เกียวโต โอซาก้า // วัดอาซากุสะ โตเกียวดิสนีย์แลนด์ โตเกียวสกายทรี คลองโอตารุ ทุ่งดอกไม้ฟูราโน่ หุบเขานรกจิโงคุดานิ สวนสัตว์อะซาฮิยาม่า โรงงานช็อคโกแล็ต Universal Studios Japan ปราสาทโอซาก้า // ย่านฮาราจูกุ ย่านชิบุย่า ชินไซบาชิ หากสนใจไปทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์โตเกียว หรือที่อื่นๆ สามารถติดต่อ TKONE TOUR Tel 02-525-9599

JPHT03-XJ ทัวร์ญี่ปุ่น HAPPY OSAKA ชีวิตดี๊ดี 5D3N (JUL-SEP19)


ก.ค.
3-7 / 5-9 / 12-16 / 17-21 / 19-23 / 25-29 / 26-30 / 27-31 / 31-4
ส.ค.
3-7 / 7-11 / 14-18 / 21-25 / 28-1
ก.ย.
4-8 / 11-15 / 18-22 / 25-29 / 27-1 / 28-2
ดูทั้งหมด

5 วัน 3 คืน
 ฿14,777

JPZE01-SL ทัวร์ญี่ปุ่น ZNRT08 ญี่ปุ่น นาริตะ ฟูจิ โตเกียว เลสโก โตเกียว ช่อม่วง แถมฟรี!!! ซิม ทราเวล (JUN-SEP19)


มิ.ย.
27-1 / 28-2
ก.ค.
4-8 / 5-9 / 18-22 / 19-23 / 23-27 / 24-28 / 31-4
ส.ค.
1-5 / 2-6 / 7-11 / 13-17 / 14-18 / 15-19 / 16-20 / 20-24 / 21-25 / 22-26 / 23-27 / 27-31 / 28-1 / 29-2 / 30-3
ก.ย.
3-7 / 4-8 / 5-9 / 6-10 / 10-14 / 11-15 / 12-16 / 13-17 / 17-21 / 18-22 / 19-23 / 24-28 / 26-30
ดูทั้งหมด

5 วัน 3 คืน
 ฿14,999

JPIJ09-XJ ทัวร์ญี่ปุ่น JXJ889 TOKYO RED HOT โตเกียว ฟูจิ 5D3N (JUN-SEP19)


มิ.ย.
20-24 / 22-26 / 25-29 / 29-3
ก.ค.
2-6 / 3-7 / 4-8 / 6-10 / 9-13 / 10-14 / 11-15 / 12-16 / 13-17 / 16-20 / 17-21 / 18-22 / 20-24 / 23-27 / 24-28 / 25-29 / 26-30 / 27-31 / 30-3 / 31-4
ส.ค.
1-5 / 3-7 / 6-10 / 7-11 / 8-12 / 27-31 / 28-1 / 29-2 / 31-4
ก.ย.
3-7 / 4-8 / 7-11 / 10-14 / 12-16 / 14-18 / 17-21 / 18-22 / 19-23 / 21-25 / 24-28 / 25-29 / 26-30 / 28-2
ดูทั้งหมด

5 วัน 3 คืน
 ฿15,888

JPZE21-XJ ทัวร์ญี่ปุ่น ZKIX10 โอซาก้า เกียวโต นารา [เลสโกโอซาก้า ชวนชื่นรื่นรมณ์] 5D3N (JUL-SEP19)


ก.ค.
11-15 / 16-20 / 17-21 / 25-29 / 26-30 / 30-3
ส.ค.
1-5 / 8-12 / 15-19 / 20-24 / 22-26 / 27-31 / 29-2
ก.ย.
4-8 / 5-9 / 6-10 / 11-15 / 12-16 / 18-22 / 19-23 / 20-24 / 24-28 / 26-30
ดูทั้งหมด

5 วัน 3 คืน
 ฿15,999

JPHT01-XW ทัวร์ญี่ปุ่น HAPPY TOKYO EXCITING 4D2N (JUN-AUG19)


มิ.ย.
22-25 / 23-26 / 24-27 / 29-2 / 30-3
ก.ค.
1-4 / 6-9 / 7-10 / 8-11 / 13-6 / 14-17 / 15-18 / 20-23 / 21-24 / 22-25 / 27-30 / 28-31 / 29-1
ส.ค.
3-6 / 4-7 / 5-8 / 10-13 / 11-14 / 12-15 / 17-20 / 18-21 / 19-22 / 24-27 / 25-28 / 26-29 / 31-3
ดูทั้งหมด

4 วัน 2 คืน
 ฿16,999

JPIJ04-XJ ทัวร์ญี่ปุ่น JXJ14 JAPAN SUMMER BREAK โตเกียว ฟูจิ 4D3N (JUN-SEP19)


มิ.ย.
20-23 / 22-25 / 27-30
ก.ค.
4-7 / 6-9 / 13-16 / 20-23 / 26-29 / 27-30
ส.ค.
1-4 / 3-6 / 10-13 / 15-18 / 17-20 / 22-25 / 24-27 / 29-1
ก.ย.
14-17 / 19-22 / 26-29
ดูทั้งหมด

4 วัน 3 คืน
 ฿17,888

JPIJ05-XW ทัวร์ญี่ปุ่น JXW221 JAPAN BEST SUMMER โตเกียว ฟูจิ 5D 3N (JUN-SEP19)


มิ.ย.
20-24 / 22-26 / 25-29 / 29-3
ก.ค.
2-6 / 3-7 / 4-8 / 6-10 / 9-13 / 10-14 / 11-15 / 12-16 / 13-17 / 16-20 / 18-22 / 20-24 / 23-27 / 24-28 / 25-29 / 26-30 / 30-3
ส.ค.
27-31 /28-1 / 29-2 / 31-4
ก.ย.
3-7 / 4-8 / 5-9 / 7-11 / 10-14 / 11-15 / 12-16 / 14-18 / 17-21 / 18-22 / 19-23 / 21-25 / 24-28 / 25-29 / 26-30 / 28-2
ดูทั้งหมด

5 วัน 3 คืน
 ฿18,888

JPGS04-XJ ทัวร์ญี่ปุ่น KIX01 OSAKA สุดติ่งกระดิ่งแมว 5D2N (JUN-OCT19)


มิ.ย.
21-25 / 26-30 / 28-2
ก.ค.
5-9 / 12-16 / 13-17 / 14-18 / 15-19 / 19-23 / 25-29
ส.ค.
8-12 / 9-13 / 23-27 / 30-3
ก.ย.
4-8 / 6-10 / 11-15 / 13-17 / 18-22 / 20-24 / 25-29 / 27-1
ต.ค.
2-6 / 3-7 / 4-8 / 5-9 / 9-13 / 10-14 / 11-15 / 12-16 / 16-20 / 17-21 / 18-22 / 19-23 / 20-24 / 21-25 / 22-26 / 23-27 / 24-28 / 25-29
ดูทั้งหมด

5 วัน 2 คืน
 ฿18,989