ทัวร์ญี่ปุ่น


TKONE GLOBAL แนะนำทัวร์ญี่ปุ่นหลายเส้นทางหลายสถานที่เที่ยว อาทิ โตเกียว ฮอกไกโด ฟุกุโอกะ เกียวโต โอซาก้า // วัดอาซากุสะ โตเกียวดิสนีย์แลนด์ โตเกียวสกายทรี คลองโอตารุ ทุ่งดอกไม้ฟูราโน่ หุบเขานรกจิโงคุดานิ สวนสัตว์อะซาฮิยาม่า โรงงานช็อคโกแล็ต Universal Studios Japan ปราสาทโอซาก้า // ย่านฮาราจูกุ ย่านชิบุย่า ชินไซบาชิ

JPJWL03-SL ทัวร์ญี่ปุ่น PJP051 PRO NAGOYA SHIRAKAWAGO 4D3N (MAR-MAY19)


มี.ค.
8-11 / 10-13 / 11-14 / 15-18 / 22-25 / 29-1
เม.ย.
18-21 / 19-22 / 21-24 / 22-25 / 26-29
พ.ค.
9-12 / 10-13 / 12-15 / 13-16 / 19-22 / 20-23 / 26-29 / 27-30
ดูทั้งหมด

4 วัน 3 คืน
 ฿19,999

JPZE20-SL ทัวร์ญี่ปุ่น AZNRT02 TOKYO LOVING COLD 5D3N (MAR19)


มี.ค.
1-5 / 2-6 / 3-7 / 4-8 / 5-9 / 6-10 / 7-11 / 8-12 / 9-13 / 10-14 / 11-15 / 12-16 / 13-17 / 14-18 / 15-19 / 16-20 / 17-21 / 18-22 / 19-23
ดูทั้งหมด

5 วัน 3 คืน
 ฿21,999

JPJWL06-SL ทัวร์ญี่ปุ่น PJP054 PRO NAGOYA KYOTO SHIRAKAWAGO 4D3N (APR-MAY19)


เม.ย.
1-4 / 4-7 / 5-8 / 7-10 / 8-11 / 15-18 / 18-21 / 19-22 / 21-24 / 22-25 / 26-29
พ.ค.
9-12 / 10-13 / 12-15 / 13-16 / 19-22 / 20-23 / 26-29 / 27-30
ดูทั้งหมด

4 วัน 3 คืน
 ฿22,999

JPTTN33-XJ ทัวร์ญี่ปุ่น NAGOYA MATSUMOTO FUJI 5D3N ซุปตาร์ ลิงทั้งเจ็ด (MAR19)


มี.ค.
1-5 / 2-6 / 3-7 / 4-8 / 5-9 / 6-10 / 7-11 / 8-12 / 9-13 / 10-14 / 11-15 / 12-16 / 13-17 / 14-18 / 15-19 / 16-20 / 17-21 / 18-22 / 19-23 / 20-24 / 21-25 / 22-26 / 23-27 / 24-28 / 25-29 / 26-30
ดูทั้งหมด

5 วัน 3 คืน
 ฿23,888