ทัวร์อียิปต์


TKONE GLOBAL แนะนำทัวร์อียิปต์หลายเส้นทางหลายสถานที่เที่ยว อาทิ สุเหร่าแห่งโมฮัมหมัดอาลี มหาปิรามิด ตัวสฟิงซ์ หุบผากษัตริย์ อนุสาวรีย์แห่งเมมนอน วิหารฮัคเชฟซุต วิหารลักซอร์ พระนางคลีโอพัตรา มหาวิหารอาบูซิมเบล เสาหินโอเบลิสก์ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอียิปต์