ทัวร์มาเลเซีย


MSSP02-MH ทัวร์มาเลเซีย THE FLASH MALAYSIA 3D2N (JAN-JUN20)


ม.ค.
10-12 / 17-19 / 24-26 / 31-2
ก.พ.
7-9 / 8-10 / 14-16 / 15-17 / 21-23 / 28-1
มี.ค.
6-8 / 13-15 / 14-16 / 20-22 / 21-23 / 27-29 / 28-30
เม.ย.
3-5 / 4-6 / 10-12 / 11-13 / 12-14 / 13-15 / 17-19 / 24-26 / 25-27
พ.ค.
15-17 / 22-24 / 29-31
มิ.ย.
5-7 / 12-14 / 19-21 / 26-28
ดูทั้งหมด

3 วัน 2 คืน
 ฿6,999

MSSP03-SL ทัวร์มาเลเซีย Hilight of Malaysia 4D3N (JAN-APR20)


ม.ค.
16-19
ก.พ.
7-10
มี.ค.
12-15 / 19-22 / 26-29
เม.ย.
3-6 / 11-14 / 12-15 / 13-16
ดูทั้งหมด

4 วัน 3 คืน
 ฿8,999

MSSP04-AK ทัวร์มาเลเซีย-สิงคโปร์ DUO PLUS MAL-SIN 4วัน3คืน (JAN-MAY20)


ม.ค.
16-19
ก.พ.
7-10 / 13-16
มี.ค.
19-22 / 26-29
เม.ย.
11-14 / 12-15 / 13-16
พ.ค.
1-4 / 7-10
ดูทั้งหมด

4 วัน 3 คืน
 ฿12,999