ทัวร์จีน


TKONE GLOBAL แนะนำทัวร์จีนหลายเส้นทางหลายสถานที่เที่ยวพร้อมอาหารรสเลิศ อาทิ กวางโจว กุ้ยหลิน คุนหมิง จางเจียเจี้ย จิ่วจ้ายโกว เซี่ยงไฮ้ ปักกิ่ง เทียนสิน // นาขั้นบันไดหลงจี๋ ถ้ำขลุ่ยอ้อ เขาเทียนเหมินซาน ประตูสวรรค์ ระเบียงแก้ว หาดไว่ทาน เซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์ วัดหยวนทง พระราชวังโบราณกู้กง กำแพงเมืองจีน // ห้างวอลมาร์ท ตลาดเฉิงหวังเมี่ยว // เสี่ยวหลงเปา เป็ดปักกิ่ง อาหารกวางตุ้ง

CNIJ07-XW ทัวร์จีน XW-S21 เซี่ยงไฮ้-หังโจว 5วัน 3คืน (MAR-OCT19)


มี.ค.
13-17 / 27-31
เม.ย.
3-7 / 10-14 / 17-21
พ.ค.
1-5 / 8-12 / 15-19 / 22-26 / 29-2
มิ.ย.
5-9 / 12-16 / 19-23 / 26-30
ก.ค.
3-7 / 10-14 / 17-21 / 24-28 / 31-4
ส.ค.
7-11 / 14-18 / 21-25 / 28-1
ก.ย.
4-8 / 11-15 / 18-22 / 25-29
ต.ค.
16-20 / 23-27
ดูทั้งหมด

5 วัน 3 คืน
 ฿9,888

CNIJ03-FD ทัวร์จีน FD511 ทัวร์ฉางซา-จางเจียเจี้ย 5วัน 3คืน (MAR-OCT19)


มี.ค.
7-11 / 14-18 / 21-25 / 23-27 / 28-1 / 30-3
เม.ย.
6-10 / 18-22 / 20-24 / 25-29 / 27-1
พ.ค.
4-8 / 9-13 / 11-15 / 16-20 / 18-22 / 30-3
มิ.ย.
1-5 / 6-10 / 8-12 / 8-12 / 13-17 / 20-24 / 27-1
ส.ค.
29-2 / 31-4
ก.ย.
5-9 / 7-11 / 12-16 / 14-18 / 19-23 / 21-25
ต.ค.
3-7 / 5-9 / 10-14 / 12-16 / 17-21 / 19-23
ดูทั้งหมด

5 วัน 3 คืน
 ฿9,888

CNGS02-XW ทัวร์จีน PVG01 SHANGHAI ไอ้หนุ่มหมัดเมา 5วัน3คืน (MAR-OCT19)


มี.ค.
21-25 / 28-1
เม.ย.
2-6 / 5-9 / 12-16 / 13-17 / 16-20 / 18-22 / 23-27 / 25-29 / 30-4
พ.ค.
2-6 / 7-11 / 9-13 / 14-18 / 17-21 / 21-25 / 23-27 / 28-1 / 30-3
มิ.ย.
4-8 / 6-10 / 11-15 / 13-17 / 18-22 / 20-24 / 25-29 / 27-1
ก.ค.
2-6 / 4-8 / 9-13 / 12-16 / 13-17 / 16-20 / 18-22 / 23-27 / 30-3
ส.ค.
1-5 / 6-10 / 9-13 / 13-17 / 15-19 / 20-24 / 22-26 / 27-31 / 29-2
ก.ย.
3-7 / 5-9 / 10-14 / 12-16 / 17-21 / 19-23 / 24-28
ต.ค.
11-15 / 15-19 / 18-22 / 19-23 / 22-26 / 25-29 / 26-30
ดูทั้งหมด

5 วัน 3 คืน
 ฿9,889

CNGS01-XW ทัวร์จีน PVG02 SHANGHAI ขี่พายุทะลุฟ้า 5วัน3คืน (MAR-OCT19)


มี.ค.
20-24 / 27-31
เม.ย.
3-7 / 4-8 / 9-13 / 10-14 / 11-15 / 17-21 / 24-28
พ.ค.
1-5 / 8-12 / 15-19 / 16-20 / 22-26 / 29-2
มิ.ย.
5-9 / 12-16 / 19-23 / 26-30
ก.ค.
3-7 / 10-14 / 11-15 / 14-18 / 17-21 / 24-28 / 25-29 / 31-4
ส.ค.
7-11 / 8-12 / 14-18 / 21-25 / 28-1
ก.ย.
4-8 / 11-15 / 18-22 / 25-29
ต.ค.
16-20 / 17-21 / 20-24 / 21-25 / 23-27 / 24-28 / 27-31
ดูทั้งหมด

5 วัน 3 คืน
 ฿9,989

CNIJ06-XW ทัวร์จีน XW-S22: เซี่ยงไฮ้ ดิสนี่ย์แลนด์ 5วัน 3คืน (MAR-OCT19)


มี.ค.
9-13 / 16-20 / 23-27 / 30-3
เม.ย.
6-10 / 13-17 / 20-24 / 27-1
พ.ค.
4-8 / 11-15 / 18-22 / 25-29
มิ.ย.
1-5 / 8-12 / 15-19 / 22-26 / 29-3
ก.ค.
6-10 / 13-17 / 20-24 / 27-31
ส.ค.
3-7 / 10-14 / 17-21 / 24-28 / 31-4
ก.ย.
7-11 / 14-18 / 21-25 / 28-2
ต.ค.
12-16 / 19-23
ดูทั้งหมด

5 วัน 3 คืน
 ฿11,888