ทัวร์ญี่ปุ่น


TKONE GLOBAL แนะนำทัวร์ญี่ปุ่นหลายเส้นทางหลายสถานที่เที่ยว ไม่ว่าจะเป็นทัวร์โตเกียว อาทิ โตเกียว ฮอกไกโด ฟุกุโอกะ เกียวโต โอซาก้า // วัดอาซากุสะ โตเกียวดิสนีย์แลนด์ โตเกียวสกายทรี คลองโอตารุ ทุ่งดอกไม้ฟูราโน่ หุบเขานรกจิโงคุดานิ สวนสัตว์อะซาฮิยาม่า โรงงานช็อคโกแล็ต Universal Studios Japan ปราสาทโอซาก้า // ย่านฮาราจูกุ ย่านชิบุย่า ชินไซบาชิ หากสนใจไปทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์โตเกียว หรือที่อื่นๆ สามารถติดต่อ TKONE TOUR Tel 02-525-9599

JPGE03-MM ทัวร์ญี่ปุ่น EASY SUNSHINE OKINAWA 4D2N (JAN-MAR20)


ม.ค.
19-22 / 23-26 / 30-2
ก.พ.
13-16 / 20-23 / 23-26
มี.ค.
5-8 / 14-17 / 19-22 / 20-23
ดูทั้งหมด

4 วัน 2 คืน
 ฿18,900

JPGSNRT06-SL ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FAST 8 เร็ว แรง เวอร์ 5D3N (JAN-MAR20)


ม.ค.
20-24 / 21-25 / 22-26 / 23-27 / 24-28 / 25-29 / 26-30 / 27-31 / 28-1 / 29-2 / 30-3 / 31-4
ก.พ.
1-5 / 2-6 / 3-7 / 4-8 / 5-9 / 6-10 / 7-11 / 8-12 / 9-13 / 10-14 / 11-15 / 12-16 / 1317 / 14-18 / 15-19 / 16-20 / 17-21 / 18-22 / 19-23 / 20-24 / 21-25 / 22-26 / 23-27 / 24-28 / 25-29 / 26-1 / 27-2 / 28-3 / 29-4
มี.ค.
1-5 / 2-6 / 3-7 / 4-8 / 5-9 / 6-10 / 7-11 / 8-12 / 9-13 / 10-14 / 11-15 / 12-16 / 13-17 / 14-18 / 15-19 / 16-20 / 17-21 / 18-22 / 19-23 / 20-24
ดูทั้งหมด

5 วัน 3 คืน
 ฿20,899

JPIJ04-XW ทัวร์ญี่ปุ่น JXW223 WINTER SNOW โตเกียว ฟูจิ สกี 5D3N (JAN-MAR20)


ม.ค.
20-24 / 21-25 / 22-26 / 23-27 / 24-28 / 25-29 / 26-30 / 27-31 / 28-1 / 29-2 / 30-3 / 31-4
ก.พ.
1-5 / 2-6 / 3-7 / 4-8 / 5-9 / 6-10 / 7-11 / 8-12 / 9-13 / 10-14 / 11-15 / 12-16 / 13-17 / 14-18 / 15-19 / 16-20 / 17-21 / 18-22 / 19-23 / 20-24 / 21-25 / 22-26 / 23-27 / 24-28 / 25-29 / 26-1 / 27-2 / 28-3 / 29-3
มี.ค.
1-5 / 2-6 / 3-7 / 4-8 / 5-9 / 6-10 / 7-11 / 8-12 / 9-13 / 10-14 / 11-15 / 12-16 / 13-17 / 14-18 / 15-19
ดูทั้งหมด

5 วัน 3 คืน
 ฿22,888

JPIJ12-XW ทัวร์ญี่ปุ่น JXW33 “หนาวจังเลย! โอซาก้า” โอซาก้า นารา เกียวโต โกเบ 5วัน 3คืน (๋JAN-MAR20)


ม.ค.
22-26 / 23-27 / 25-29 / 29-2 / 30-3
ก.พ.
1-5 / 5-9 / 6-10 / 7-11 / 8-12 / 12-16 / 13-17 / 15-19 / 19-23 / 20-24 / 22-26 / 26-1 / 27-2 / 29-4
มี.ค.
4-8 / 5-9 / 7-11 / 11-15
ดูทั้งหมด

5 วัน 3 คืน
 ฿22,888

JPGSNRT04-TR ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO กอดเค้าไม่อุ่น กอดคุณได้ไหม 5D3N (JAN-MAR20)


ม.ค.
21-52 / 22-26 / 23-27 / 24-28 / 25-29 / 26-30 / 28-1 / 29-2 / 30-3 / 31-4
ก.พ.
1-5 / 2-6 / 4-8 / 5-9 / 6-10 / 7-11 / 8-12 / 9-13 / 12-16 / 13-17 / 14-18 / 15-19 / 16-20 / 18-22 / 19-23 / 20-24 / 21-25 / 22-26 / 23-27 / 25-29 / 26-1 / 27-2 / 28-3 / 29-4
มี.ค.
1-5 / 2-6 / 3-7 / 4-8 / 5-9 / 6-10 / 7-11 / 8-12 / 9-13 / 10-14 / 11-15 / 12-16 / 13-17 / 14-18 / 15-19 / 16-20 / 17-21 / 18-22 / 19-23 / 20-24
ดูทั้งหมด

5 วัน 3 คืน
 ฿22,899

JPJWL08-SL ทัวร์ญี่ปุ่น PJP14 PRO TOKYO SKI WINTER 5วัน3คืน (JAN-MAR20)


ม.ค.
21-25 / 24-28 / 26-30 / 28-1 / 31-4
ก.พ.
2-6 / 4-8 / 7-11 / 9-13 / 11-15 / 14-18 / 16-20 / 18-22 / 21-25 / 23-27 / 25-29 / 28-3
มี.ค.
1-5 / 3-7 / 6-10 / 8-12 / 10-14
ดูทั้งหมด

5 วัน 3 คืน
 ฿23,999

JPIJ03-XW ทัวร์ญี่ปุ่น JXW36 AUTUMN & WINTER GOLDEN ROUTE 5D3N (JAN-MAR20)


ม.ค.
24-28 / 31-4
ก.พ.
6-10 / 7-11 / 8-12 / 14-18 / 21-25 / 28-3
มี.ค.
6-10 / 13-17 / 20-24
ดูทั้งหมด

5 วัน 3 คืน
 ฿24,888