TKGO-TMPYOBS-002 ทัวร์พะเยา เวียนเทียนกลางน้ำ พะเยา-น่าน-แพร่ 4วัน2คืน (รถ)

พะเยา-ตักบาตรข้าวเหนียว-วัดอนาลโย-วัดศรีโคมคำ-พระธาตุจอมทอง-พ่อขุนงำเมือง-ร่วมพิธีเวียนเทียนกลางน้ำ--พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติน่าน-วัดภูมินทร์-วัดช้างค้ำ-วัดหนองบัว-วัดพระธาตุแช่แห้ง-น่าน-แพร่-วัดพระธาตุช่อแฮ-นครสวรรค์

ดูโปรแกรมเต็ม คลิก! กดจองทัวร์ทาง LINE ได้ 24 ชม.

* มีพนักงานตอบรับทาง LINE Chat 24 ชม. *

โทรสอบถาม 02-525-9599 (09.00 - 20.00 น.)

** คลิกเลือกพีเรียดแล้วกดปุ่ม "จอง" ทางเราจะติดต่อกลับทันที= วันที่ออกเดินทาง = เต็ม
เลือกวันที่เดินทางและกดจอง: ผู้ใหญ่
(พักคู่)
ผู้ใหญ่
(พักเดี่ยว)
ผู้ใหญ่
(พัก 3 คน)
เด็ก
(มีเตียง)
เด็ก
(ไม่มีเตียง)