Flash Sale ส่งท้ายปีกับโปรโมชั่นตั๋วเครื่องบินสายการบินเอมิเรตส์แอร์ไลน์
เส้นทางไป-กลับ กทม.-ดูไบ

Economy class ราคาเริ่มต้น 15,999 บาท
Business class ราคาเริ่มต้น 40,999 บาท
First class ราคาเริ่มต้น 101,000 บาท

ความพิเศษแบบนี้ เฉพาะจองวันนี้-ถึง 22 ธ.ค. 62 เท่านั้น
เดินทางได้ตั้งแต่วันที่ 5-27 ธ.ค 62 และ 3 ม.ค - 31 พ.ค 63

แถมฟรี
1. โรงแรมที่พักสำหรับ 2 คืน
2. วีซ่าท่องเที่ยว 30 วัน

***เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด***
สำหรับ Economy Class >> ที่พัก ณ Rove at the Park หรือ Rove Healthcare city
สำหรับ First Class >> ที่พัก ณ Address Sky View หรือ Address Dubai Mall