อัตราค่าบริการจอดรถสนามบิน

18-02-2020   |   12:39:33

อัตราค่าบริการจอดรถสนามบิน

#ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ มีบริการจอดรถยนต์ทั้งในอาคารและกลางแจ้ง
- อาคารจอดรถ (Zone 2 และ 3) จำนวน 6 ชั้น รองรับรถยนต์ได้กว่า 4,450 คัน มีลิฟท์อำนวยความสะดวก และทางเชื่อมต่อไปยังอาคารผู้โดยสาร ชั้น 3 (ประตู 3 และประตู 8)
- ลานจอดรถกลางแจ้ง (Zone 1 และ 4) ขนาบด้านข้างของอาคารจอดรถ รองรับรถยนต์ได้กว่า 834 คัน และยังอยู่ใกล้กับอาคารผู้โดยสารมากที่สุด
- ลานจอดรถกลางแจ้ง (Zone 5) บริเวณด้านข้างโรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ รองรับรถยนต์ได้กว่า 455 คัน
- ลานจอดรถกลางแจ้ง (Zone 6 และ 7) บริเวณด้านหน้าฝั่งตรงข้ามโรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ รองรับรถยนต์ได้กว่า 782 คัน (ลานจอดรถสำรอง กรณีที่จอดรถเต็ม)
- ลานจอดรถระยะยาว (Long-term Parking) อยู่ใกล้จุดบริการรถรับ-ส่งสาธารณะ รองรับรถยนต์ได้กว่า 1,341 คัน ใครอยากจอดข้ามวัน เลือกโซนนี้ ถูกกว่า!

#อัตราค่าจอดรถZone1-7
1 ชม. ราคา 25 บาท | 2 ชม. ราคา 50 บาท | 3 ชม. ราคา 80 บาท
4 ชม. ราคา 110 บาท | 5 ชม. ราคา 145 บาท | 6 ชม. ราคา 180 บาท
7-24 ชม. ราคา 250 บาท

#อัตราค่าจอดรถLong-termParking
1 ชม. ราคา 20 บาท | 2 ชม. ราคา 40 บาท | 3 ชม. ราคา 60 บาท
4 ชม. ราคา 80 บาท | 5 ชม. ราคา 100 บาท | 6 ชม. ราคา 120 บาท
7-24 ชม. ราคา 140 บาท

*หมายเหตุ เศษของ ชม. คิดเป็น 1 ชม. จอดเกิน 24 ชม. เริ่มต้นนับ ชม. ใหม่*#อาคารจอดรถยนต์
- อาคารจอดรถยนต์ อาคาร 1 (ชั้นใต้ดิน) รองรับรถยนต์ได้ 542 คัน
- อาคารจอดรถยนต์ อาคาร 2 (อาคารจอดรถยนต์ 7 ชั้น) รองรับรถยนต์ได้ 1,498 คัน
- อาคารจอดรถยนต์ ภายในประเทศ (หลังเดิม) รองรับรถยนต์ได้ 470 คัน

#บริการรับฝากจอดรถ (Valet Parking)
- อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ อาคาร 1 ชั้น 1 ก่อนถึงประตู 1
- อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ อาคาร 1 ชั้น 3 ก่อนถึงประตู 1
- อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ อาคาร 2 ชั้น 1 ตรงข้ามประตู 15
- อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ อาคาร 2 ชั้น 3 ประตู 15

#อัตราค่าจอดรถยนต์อาคาร1
1 ชม. ราคา 25 บาท | 2 ชม. ราคา 50 บาท | 3 ชม. ราคา 80 บาท
4 ชม. ราคา 110 บาท | 5 ชม. ราคา 145 บาท | 6 ชม. ราคา 180 บาท
7-24 ชม. ราคา 250 บาท

#อัตราค่าจอดรถยนต์อาคาร2 และ #อาคารจอดรถยนต์ภายในประเทศ (หลังเดิม)
3 ชม. 20 บาท | 4 ชม. 40 บาท | 5 ชม. 60 บาท
6 ชม. 80 บาท | 7 ชม. 100 บาท | 8-24 ชม. 250 บาท

#อัตราค่าจอดรถยนต์แบบValetParking
0-4 ชม. 150 บาท | 4-7 ชม. 200 บาท | 7-24 ชม. 350 บาท
จอดเกิน 24 ชม. วันถัดไปคิดค่าบริการวันละ 250 บาท

*หมายเหตุ บริการรถเวียนภายในท่าอากาศยานดอนเมืองฟรี*

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : https://www.airportthai.co.th/

ทัวร์ต่างประเทศ อัตราค่าจอดรถ ค่าจอดรถสนามบินสุวรรณภูมิ ค่าจอดรถสนามบินดอนเมือง