อัตราค่าบริการจอดรถสนามบิน

2017-11-22   |   17:55:31

อัตราค่าบริการจอดรถสนามบิน


ใครที่กำลังคิดขับรถไปสนามบินดอนเมือง และสุวรรณภูมิ ทั้งไปส่งเพื่อน ญาติ ครอบครัว หรือต้องเดินทางเอง แต่ยังงง ๆ ไม่รู้ว่า ลานจอดและอาคารจอดรถภายในสนามบินอยู่พิกัดไหน และมีค่าบริการเท่าใด เชิญไปเล็งกันไว้ก่อนใช้บริการเลย

สนามบินดอนเมือง

ภาพจาก airportthai.co.th
สำหรับสนามบินดอนเมืองนั้น มีอาคารจอดรถ อยู่ทั้งหมด 3 อาคาร คือ
อาคาร 1 ตรงบริเวณชั้นใต้ดิน ของอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ รองรับรถยนต์ได้ 542 คัน
อาคาร 2 เป็นอาคารจอดรถสูง 7 ชั้น อยู่ตรงด้านข้างอาคารผู้โดยสารภายในประเทศ รองรับรถยนต์ได้ 1,498 คัน
อาคาร 3 คือ อาคารจอดรถ ภายในประเทศ (หลังเดิม) นั่นเอง สามารถรองรับรถยนต์ได้ 470 คัน

ขณะเดียวกัน สนามบินดอนเมือง ยังมี บริการรับฝากจอดรถ แบบ VALET PARKING และเป็นครั้งแรกที่นำระบบบริการนี้มาใช้ยังสนามบินในประเทศไทย โดยผู้ที่สนใจบริการดังกล่าว สามารถจองที่จอดรถล่วงหน้าออนไลน์ได้ มีขั้นตอนปฏิบัติ ดังนี้
1. ภายหลังจองที่จอดรถแบบออนไลน์ เมื่อคุณนำรถมาจอด ณ จุดนัดพบ (ประตูทางเข้า/ออก อาคารสนามบิน) พนักงานจะให้บัตรฝากจอดรถ
2. เมื่อพนักงานและคุณได้ทำการบันทึกรายละเอียดของรถ พนักงานจะแจ้งให้คุณทราบถึงทรัพย์สิน หรือรอยตำหนิของรถที่นำมาฝาก
3. จากนั้น พนักงานจะทำการสำเนาตั๋วเที่ยวเดินทาง เพื่อนัดวันรับรถ และทำสำเนารูปบัตรประชาชนของคุณ เพื่อความปลอดภัย ณ วันส่งมอบรถคืนคุณ
4. หลังทำสำเนาต่าง ๆ เรียบร้อย พนักงานขับรถมาจอดที่ลาน VALET PARKING @DONMAUNG
5. พนักงานดำเนินการลงบันทึกข้อมูลเพิ่มเติม อาทิ เลขที่บัตรจอดรถ ก่อนนำกุญแจรถของคุณไปให้เจ้าหน้าที่เก็บกุญแจ
6. เมื่อถึงวันที่คุณเดินทางกลับมายังสนามบินดอนเมือง ตามสำเนาตั๋วเครื่องบินที่เก็บไว้ พนักงานจะเบิกกุญแจและบัตรจอดรถของคุณจากเจ้าหน้าที่ที่ดูแลเรื่องดังกล่าว
7. หลังจากนั้น พนักงานนำรถไปส่งคืนให้กับคุณ ตรงบริเวณประตูทางออก ขอให้คุณตรวจสอบสภาพรถ (ทั้งภายในและภายนอก) อย่างละเอียด ก่อนรับมอบรถและกุญแจคืน

อาคารจอดรถ ตามบริการ VALET PARKING มีทั้งหมด 4 จุด ประกอบด้วย
• อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ อาคาร 1 ชั้น 1 ก่อนถึงประตู 1
• อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ อาคาร 1 ชั้น 3 ก่อนถึงประตู 1
• อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ อาคาร 2 ชั้น 1 ตรงข้ามประตู 15
• อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ อาคาร 2 ชั้น 3 ประตู 15

อัตราค่าจอดรถ สนามบินดอนเมือง
อัตราค่าจอดรถ อาคาร 1
- 1 ชั่วโมงแรก คิดราคา 25 บาท
- ชั่วโมงที่ 2 คิดราคา 50 บาท
- ชั่วโมงที่ 3 คิดราคา 80 บาท
- ชั่วโมงที่ 4 คิดราคา 110 บาท
- ชั่วโมงที่ 5 คิดราคา 145 บาท
- ชั่วโมงที่ 6 คิดราคา 180 บาท
- ชั่วโมงที่ 7-24 คิดราคา 250 บาท

อัตราค่าจอดรถ อาคาร 2 และอาคารจอดรถ ภายในประเทศ (หลังเดิม)
- 3 ชั่วโมงแรก คิดราคา 20 บาท
- ชั่วโมงที่ 4 คิดราคา 40 บาท
- ชั่วโมงที่ 5 คิดราคา 60 บาท
- ชั่วโมงที่ 6 คิดราคา 80 บาท
- ชั่วโมงที่ 7 คิดราคา 100 บาท
- ชั่วโมงที่ 8-24 คิดราคา 250 บาท

อัตราค่าจอดรถ แบบ VALET PARKING
- 4 ชั่วโมงแรก คิดราคา 150 บาท
- ชั่วโมงที่ 4-7 คิดราคา 200 บาท
- ชั่วโมงที่ 7-24 คิดราคา 350 บาท
- จอดเกิน 24 ชั่วโมง วันถัดไป คิดค่าบริการวันละ 250 บาท
** ที่สนามบินดอนเมือง มีบริการรถเวียนภายในฟรี **

สนามบินสุวรรณภูมิ

ภาพจาก airportthai.co.th
ขณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ จัดแบ่งอาคารจอดรถ เพื่อรองรับผู้โดยสารทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ที่เข้ามาใช้บริการถึง 5 จุดด้วยกัน คือ

จุดที่ 1 : อาคารจอดรถ ในโซน 2 และ 3 ที่มีลักษณะเป็นตึกสูง 6 ชั้น รองรับรถยนต์ได้กว่า 4,450 คัน ผู้ที่ใช้บริการลานจอดรถโซนนี้ สามารถใช้ประตูทางออกที่ 3 และ 8 เพื่อไปยังอาคารผู้โดยสาร ชั้น 3 ได้
จุดที่ 2 : เป็นลานจอดรถข้างอาคาร และลานจอดรถกลางแจ้ง ซึ่งอยู่ในโซน 1 และ 4 เป็นจุดที่อยู่ใกล้กับอาคารผู้โดยสารมากที่สุด เนื่องจากอยู่บริเวณด้านข้างของอาคารจอดรถ รองรับรถยนต์ได้กว่า 834 คัน
จุดที่ 3 : ลานจอดรถกลางแจ้ง หรือโซน 5 พิกัดอยู่ที่บริเวณด้านข้างโรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต
รองรับรถยนต์ได้กว่า 455 คัน
จุดที่ 4 : เป็นลานจอดรถกลางแจ้ง ในโซน 6 และ 7 อยู่ตรงบริเวณด้านหน้าฝั่งตรงข้ามโรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต หรือด้านหลังอาคารจอดรถ (โซน 2 และ 3) รองรับรถยนต์ได้กว่า 782 คัน และสำหรับลานจอดรถในจุดนี้ คือ เป็นลานจอดรถสำรอง กรณีที่จอดรถโซนอื่นเต็มเท่านั้น
จุดที่ 5 : ลานจอดรถระยะยาว เป็นจุดจอดรถที่ขยับออกมาไกลจากลานจอดรถโซนอื่น ๆ พอสมควร จุดสังเกต คือ ศูนย์การขนส่งสาธารณะ หรือจุดบริการรถรับ-ส่งสาธารณะนั่นเอง และลานจอดแห่งนี้ สามารถรองรับรถยนต์ได้กว่า 1,341 คัน

อัตราค่าจอดรถ สนามบินสุวรรณภูมิ
อัตราค่าจอดรถที่อาคาร และลานจอดรถ โซน 1-7
- 1 ชั่วโมงแรก คิดราคา 25 บาท
- ชั่วโมงที่ 2 คิดราคา 50 บาท
- ชั่วโมงที่ 3 คิดราคา 80 บาท
- ชั่วโมงที่ 4 คิดราคา 110 บาท
- ชั่วโมงที่ 5 คิดราคา 145 บาท
- ชั่วโมงที่ 6 คิดราคา 180 บาท
- ชั่วโมงที่ 7-24 คิดราคา 250 บาท

อัตราค่าจอดรถที่ลานจอดรถระยะยาว
- 1 ชั่วโมงแรก คิดราคา 20 บาท
- ชั่วโมงที่ 2 คิดราคา 40 บาท
- ชั่วโมงที่ 3 คิดราคา 60 บาท
- ชั่วโมงที่ 4 คิดราคา 80 บาท
- ชั่วโมงที่ 5 คิดราคา 100 บาท
- ชั่วโมงที่ 6 คิดราคา 120 บาท
- ชั่วโมงที่ 7-24 คิดราคา 140 บาท
** ทั้งนี้ เศษของชั่วโมง ให้นับเป็น 1 ชั่วโมง และหากจอดเกิน 24 ชั่วโมง เริ่มต้นนับชั่วโมงที่ 1 ใหม่ **

ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก : www.sanook.com/auto/67309

ทัวร์ต่างประเทศ อัตราค่าจอดรถ ค่าจอดรถสนามบินสุวรรณภูมิ ค่าจอดรถสนามบินดอนเมือง