สายการบินไทยแอร์เวย์ TG บินตรงสู่กวางเจา หรือ กวางโจว BKK-CAN

29-01-2020   |   10:44:28

สายการบินไทยแอร์เวย์ TG บินตรงสู่กวางเจา หรือ กวางโจว

- บินตรงลงกวางเจา ไม่ต้องเสียเวลาข้ามด่าน พร้อมสะสมไมล์ในเครือ STAR ALLIANCE MEMBER
- สายการบินไทย – THAI AIRWAYS INTERNATIONAL (TG)
- สายการบินหรูระดับ 5 ดาว ยืนหนึ่งในใจนักธุรกิจไทยและทั่วโลก
- Full service บริการอาหารร้อนบนเครื่อง (ขึ้นอยู่กับเวลาบินของเที่ยวบิน)
- มีบินวันละ 2 ไฟล์บิน

ขาไป กรุงเทพ-กวางโจว
TG 668 BKK - CAN 0940 1320
TG 678 BKK - CAN 1525 1905


ขากลับ กวางโจว-กรุงเทพ
TG 669 CAN - BKK 1450 1710
TG 679 CAN - BKK 2025 2245

ใช้เวลาในการเดินทางสู่เมืองกวางเจาเพียง 2 ชั่วโมง 50 นาที (เวลาท้องถิ่น เร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) เดินทางจากสนามบินนานาชาติไป๋หยุน ไปยัง Guangzhou International Convention and Exhibition Center ระยะทางประมาณ 48 กม. ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1 ชม.กวางเจาแฟร์ กุญแจสูประตูเศรษฐี

กวางเจาแฟร์  TKONE TKONETOUR  การบินไทย

การบินไทย อาหารบนเครื่องการบินไทย กวางเจาแฟร์ ประตูเศรษฐี กวางเจาการบินไทย อาหารบนเครื่องการบินไทย ชั้นธุรกิจ กวางโจว กวางเจาแฟร์ กวางเจาการบินไทย ชั้นประหยัด กวางเจา TG

กวางเจาแฟร์ กวางเจา บินตรงการบินไทย TG